Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przyjęte rozwiązania zmierzają do usunięcia różnic w wysokości wypłacanych świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodów chorobowych. Przewiduje się wprowadzenie przepisów, na podstawie których wszyscy pracownicy za okres pobytu w szpitalu otrzymywaliby 80 proc. zasiłków chorobowych, z wyjątkiem osób uprawnionych do zasiłków w wysokości 100 proc.
Dzięki temu pracownicy w wieku powyżej 50 lat, których niezdolność do pracy wiąże się z pobytem w szpitalu w okresie od 15 do 33 dnia choroby, nie będą dyskryminowani ze względu na wiek. Ponadto wszyscy ubezpieczeni nie będą mieli zmniejszanych świadczeń za okres pobytu w szpitalu.
Jak napisano w komunikacie po posiedzeniu rzau, z
aproponowane rozwiązanie zapewni wszystkim ubezpieczonym – podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w okresie niezdolności do pracy – jednakowe procentowo świadczenia, niezależnie od tego, czy niezdolność ma związek z pobytem w szpitalu, czy też nie. W ten sposób pracownicy w okresie pobytu w szpitalu dostawaliby jednakowe procentowo świadczenia, zarówno w postaci zasiłków chorobowych, jak również wynagrodzenia za czas choroby. Nowe propozycje dotyczą zarówno ubezpieczonych dobrowolnie, jak i obowiązkowo.