ABW spyta urzędników o romanse

Czy posiada Pani/Pan partnera życiowego, z którym nie pozostaje Pani/Pan w związku małżeńskim? Czy Pani/Pana partner/partnerka pozostaje w związku małżeńskim z inną osobą?" na takie pytania mają...

25.03.2011

Prezydent podpisał ustawę - będą kary za stalking

Uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia - czyli tzw. stalking - będzie karany. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu karnego, przewidującą karę do 3, a nawet 10 lat więzienia...

25.03.2011

Zdrojewski: poprawki do ustawy o rtv - z ostrożności

Zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy o rtv, usuwające część przepisów dotyczących usług medialnych w internecie, wynikają z ostrożności procesowej i szacunku dla opinii publicznej -...

25.03.2011

Ulga podatkowa dla UEFA na EURO 2012

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym w związku z koniecznością realizacji Gwarancji nr 11 udzielonej przez Ministra Finansów - Unii Europejskich Związków Piłkarskich, od dochodów uzyskanych w związku z...

25.03.2011

Sejm: niższe składki do OFE od 1 maja

Składki przekazywane do OFE zostaną zmniejszone z 7,3 proc. do 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. składki trafi na specjalne indywidualne subkonta w ZUS - przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm ustawa...

25.03.2011

Sejm: odszkodowania za błędy medyczne bez sądu

Umożliwienie pacjentom dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne bez wstępowania na drogę sądową - zakłada nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którą w piątek uchwalił...

25.03.2011

Sejm za likwidacją stażu lekarskiego

Likwidację stażu lekarskiego i zmianę systemu kształcenia medyków - zakłada nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, którą w piątek uchwalił Sejm....

25.03.2011

Ustawa o urzędowych cenach leków uchwalona

Wprowadzenie urzędowych cen i marż leków finansowanych ze środków publicznych - to główne założenie tzw. ustawy refundacyjnej, którą w piątek uchwalił Sejm....

25.03.2011

Posłowie pracują nad ustawą o handlu emisjami

Uregulowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach unijnego systemu obrotu - zakłada projekt ustawy, którym w czwartek zajmowała się sejmowa komisja środowiska. Projekt...

25.03.2011

Zmiany w sądownictwie wojskowym

Możliwość przechodzenia sędziów sądów wojskowych do sądów powszechnych przewiduje projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów wojskowych. W czwartek projekt ten poparły wszystkie kluby parlamentarne....

24.03.2011

BCC: szkodliwy pakiet ustaw zdrowotnych

Sejm RP kończy prace nad rządowym pakietem ustaw zdrowotnych dotyczących: przekształceń szpitali, dochodzenia odszkodowań przez pacjentów, zmiany systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów,...

24.03.2011

Sejm pracuje nad zmianami przepisów ubezpieczeniowych

Wyeliminowanie podwójnego ubezpieczenia OC, szybsza wypłata należności czy podwyżka kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia - to niektóre zmiany proponowane w rządowym projekcie nowelizacji ustaw...

24.03.2011

Będą szkolenia dla opiekunów małych dzieci

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna....

24.03.2011

Jest już becikowe, będzie i senioralne

Czek na 800 1200 ZŁ do wykorzystania w zakładach zajmujących się starszymi to propozycja senatorów zawarta w projekcie ustawy o niesamodzielności....

24.03.2011

W piątek głosowanie nad pakietem ustaw zdrowotnych

Urzędowe ceny i marże leków refundowanych, likwidacja stażu lekarskiego, umożliwienie pacjentom dochodzenia odszkodowań bez sądu oraz e-recepty i e-skierowania - to główne założenia rządowego pakietu...

24.03.2011