Prawnicy łatwiej będą mogli sprawdzić aktualne przepisy. Wszystko dzięki temu, że częściej będą publikowane teksty jednolite ustaw. Gdy zmieni się przepis w ustawie, marszałek Sejmu będzie miał obowiązek ogłosić tekst jednolity ustawy co najmniej raz na 12 miesięcy. Taką zmianę proponuje rząd w projekcie nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Pracuje nad nim już Sejm. Dla wielu jednak taka zmiana to wciąż za mało. W ocenie sędziów optymalnym rozwiązaniem byłoby bieżące publikowanie tekstów jednolitych. Czyli każda nowelizacja oznacza także automatyczną publikację oficjalnego tekstu jednolitego.
Dziś ustawodawca jedną nowelizacją potrafi zmienić jednocześnie kilkanaście aktów prawnych. Publikowana jest tylko sama nowelizacja. Każdy musi więc radzić sobie sam i na własną rękę lub z pomocą komercyjnych wydawnictw ustalać, jakie brzmienie ma ustawa po zmianach.
– Wobec liczby nieustannych zmian prawa państwo musi jak najczęściej wydawać teksty jednolite aktów prawnych. To jest instrument, który pozwala informować obywatela o prawie. Tekst jednolity ma moc oficjalnego źródła prawa – mówi Piotr Gryska, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna