Od nowego roku zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2010 r. wprowadzające zmiany do rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 244, poz. 1627). Wynika z niego, że podatnicy przesyłający faktury do akceptacji w formie elektronicznej nie będą musieli podpisywać ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub stosować zasad wymiany danych elektronicznych (EDI).
Nowelizacja rozporządzenia przewiduje też zmiany dotyczące przechowywania faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów (par. 21). Podatnicy będą mogli je przechowywać w dowolny sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur, łatwe ich odszukanie oraz bezzwłoczne udostępnienie organom podatkowym i kontroli skarbowej. Kolejną zmianą korzystną dla podatników jest możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej za granicą. Należy jednak zapewnić do tych faktur dostęp on-line.

 Źródło: Gazeta Prawna