– Elektroniczny wzór wniosku jest gotowy od kilku miesięcy – zapewnia  Andrzej Bogdanowicz, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury. Reszta należy do starostw w całym kraju.
Rejestracja będzie się odbywała za pośrednictwem stron Biuletynu Informacji Publicznej. Organ rejestrujący udostępni w nim wydzieloną skrzynkę podawczą, która posłuży do składania wniosków drogą elektroniczną.
Znajdą się w niej też wszystkie potrzebne załączniki. Nie może zabraknąć również informacji o procedurze składania wniosków drogą internetową, wymaganych dokumentach załączanych do wniosków, podstawach prawnych oraz opłatach związanych ze składanym wnioskiem. Starostwa muszą ponadto podać numer konta, na który mają być wnoszone opłaty.


Źródło: Rzeczpospolita