Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic czy likwidacja nastąpią po zaopiniowaniu projektu rozporządzenia w tej sprawie m.in. przez samorządy. Samorządy utracą jednak decydujący głos w tych sprawach. Takie zmiany wprowadza projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który wpłynął już do Sejmu.
Obywatelski projekt oznacza, że gminy, na których terenie jest park narodowy, nie zawetują np. rozszerzenia jego granic. Obecnie utworzenie parku narodowego czy zmiana jego granic lub likwidacja mogą nastąpić dopiero po uzgodnieniu tej kwestii z właściwymi samorządami. W konsekwencji mogą one nawet zablokować decyzje w tego typu sprawach. Tak może być, gdy choć jeden ze szczebli – lokalny, powiatowy, wojewódzki lub krajowy – wyrazi sprzeciw. Proponowane rozwiązania sprawią więc, że Skarb Państwa, który jest właścicielem takich gruntów, będzie mógł nimi swobodniej dysponować.

Żródło: Dziennik Gazeta Prawna