Adwokat, radca ma stać na straży praw obywateli, a nie tańczyć, jak mu polityk zagra

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przepisy prawa są dla polityków narzędziem do działania, więc nic dziwnego, że polityka wchodzi i do kancelarii prawniczych. Granica jest cienka, a w tle pytania i o niezależność prawników, i o rolę choćby samorządów, które z jednej strony powinny głośno punktować wszelkie próby łamania praw obywatelskich, z drugiej - aktywnie i skutecznie wspierać prawników właśnie przy kształtowaniu prawa.

24.02.2021

SN: Immunitet sędzi Morawiec - posiedzenie odroczone

Prawnicy

We wtorek 23 lutego br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła, bez podania terminu, posiedzenie w sprawie uchylenia immunitetu sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec. Kwestię wyłączenia sędziów sądu II instancji - Izby Dyscyplinarnej SN - powinna rozpoznać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - wnoszą obrońcy.

23.02.2021

Konkursy na aplikacje i egzaminy sędziowskie wyłączone z zakazu zgromadzeń

Wymiar sprawiedliwości

Konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym także aplikacje prowadzone w formie uzupełniającej, zajęcia i sprawdziany, a także egzaminy sędziowskie i egzaminy prokuratorskie zostały wyłączone z zakazu zgromadzeń - wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa.

23.02.2021

Skarga nadzwyczajna prokuratury w sprawie lichwiarskiej pożyczki

Prawo cywilne Domowe finanse

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu w sprawie pożyczki, w której umowne odsetki wynosiły blisko 60 proc. w skali roku. Uznał, że taka umowa była dla pożyczkobiorcy rujnująca, a pożyczkodawcy miała przysporzyć korzyści, których nie da się uzasadnić żadnymi racjami.

23.02.2021

Przewlekłość postępowania nadal bolączką polskich sądów, covid nie pomoże

Wymiar sprawiedliwości

Przewlekłość postępowania to problem, który w Polsce występuje niezmiennie i od lat. Przed pandemią - przykładowo w sądach okręgowych - najdłużej trwały sprawy z zakresu prawa pracy i karne. Już wiadomo, że koronawirus tego nie zmienił. W swoim najnowszym raporcie Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreśla, że uzyskanie rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym terminie jest fundamentem i sprawiedliwości

23.02.2021

Lubelscy adwokaci wybrali nowego dziekana

Wydarzenia

Bartosz Przeciechowski został nowym dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Wyboru dziekana oraz organów rady dokonano podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej, które obradowało w trybie hybrydowym.

22.02.2021

Kuratorzy czekają, ministerstwo pracuje - nie wiadomo, kiedy ustawa o kuratorach

Wymiar sprawiedliwości

Sprawa ustawy o kuratorskiej służbie sądowej wraca od kilku lat. W połowie 2019 r., wydawało się, że do jej powstania jest zaledwie krok, zaproponowane zmiany nie spodobały się jednak ani kuratorom, ani resortowi. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie Prawo.pl, że trwają prace koncepcyjne nad regulacją, nie wiadomo jednak kiedy się skończą.

22.02.2021

Skarga nadzwyczajna namieszała w SN - sędziowie głowią się, który wyrok i jak wzruszyć

Wymiar sprawiedliwości

Skarga nadzwyczajna obowiązuje już blisko trzy lata i jest prawdziwą rewolucją w systemie prawnym. Problem w tym, że - jak podkreślają prawnicy - nie tyle z powodu swojego znaczenia, co faktu, że wprowadzając ją, nie uwzględniono innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Skutkiem są nie tylko analizy czy, jaką skargę i kiedy można rozpatrzeć, ale też dyscyplinarki dla radców i adwokatów.

22.02.2021

RPO wnosi kasację do SN, bo sąd skazał za przestępstwo, które było wykroczeniem

Prawo karne

U mężczyzny kierującego samochodem stwierdzono 0,25 mg/l stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Sąd skazał go za przestępstwo kierowania autem "w stanie nietrzeźwości". Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, bo takie przestępstwo popełnia ktoś, u kogo stężenie wynosi powyżej 0,25 mg/l. Niższe stężenie oznacza zaś popełnienie nie przestępstwa, a wykroczenia.

20.02.2021

Dzieci od dawna nie widzą rodziców, a w procedurach luki

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Z roku na rok wzrasta liczba kontaktów z dziećmi przy udziale kuratora. Pandemia i wiosenny lockdown obniżył nieco te dane, ale nie oznacza to, że problem został rozwiązany. Po prostu wiele dzieci od miesięcy nie widzi drugiego rodzica. Kuratorzy podkreślają konieczność zmian i w przepisach, i w praktyce, bo jak wskazują, ich rola sprowadza się do biernego obserwatora i gwaranta, czegoś co dziecku się należy.

20.02.2021

Senat za projektem o odszkodowaniach za niesłuszne zarzuty lub oskarżenie

Wymiar sprawiedliwości

Senat przyjął w piątek projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który ma umożliwić ubieganie się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od państwa za niewątpliwie niesłuszne przedstawienie zarzutów lub oskarżenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochodzenie odszkodowania możliwe jest jedynie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

19.02.2021

Senat za projektem wydłużającym termin na wniesienie skargi nadzwyczajnej

Wymiar sprawiedliwości

Senat przyjął w piątek projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada wydłużenie o dwa lata - do kwietnia 2023 r. - terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego od wyroków zapadłych po 1997 r. Podobna zmiana znalazła się w prezydenckim projekcie noweli.

19.02.2021

Jak rozwód to do kuratora - ale zapłata nawet po dwóch latach

Wymiar sprawiedliwości

W czasie pandemii zwiększa się liczba rozwodów, więcej jest też spraw, w których w grę wchodzi dobro dzieci. Sądy mogą w takiej sytuacji zlecić kuratorowi wywiad środowiskowy i korzystają z tego dość często. Problem jednak w tym, że i na zapłatę za taki wywiad trzeba długo czekać i przepisy są niedoskonałe, a skłócone pary rozmowę z kuratorem traktują jak terapię małżeńską lub przedrozwodową.

19.02.2021

Ponad 300 skarg nadzwyczajnych w trzy lata - prezydent i Senat chcą wydłużenia czasu na stare sprawy

Wymiar sprawiedliwości

Skarga nadzwyczajna wpisała się już do polskiego systemu prawnego - teraz i prezydent i Senat chcą wydłużyć czas na wnoszenie jej w starych sprawach, tych nawet sprzed 20 lat. Duże wątpliwości ma jednak wielu prawników, jak podkreślają instrument jest nadal niedopracowany, a stare orzeczenia, nie powinny być wzruszane w nieskończoność, bo skutkiem będą daleko idące konsekwencje.

19.02.2021

Jedna trzecia sędziów wybierze prezesa SN? Prezydent proponuje zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Do trzech razy sztuka. Prezydent chce, by w sytuacji gdy nie będzie wymaganego kworum do dokonania wyboru kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego, czyli 2/3 członków zgromadzenia sędziów izby SN, na kolejnym posiedzeniu wystarczyła już co najmniej połowa, a jeśli i wtedy się nie uda - wybór będzie mógł nastąpić w obecności co najmniej 1/3 członków. Takie zmiany zaproponowano w projekcie, który trafił już do Sejmu.

18.02.2021

Nie ma zgody Senatu - Piotr Wawrzyk nie zostanie nowym RPO

Wymiar sprawiedliwości

Senat nie wyraził w czwartek zgody na powołanie Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jego powołaniem opowiedziało się 48 senatorów, przeciw było 51, jeden senator wstrzymał się od głosu. Tymczasem kadencja Adama Bodnara zakończyła się 9 września ubiegłego roku, ale zgodnie z ustawą pełni on te obowiązki aż do powołania następcy.

18.02.2021

Szkoła sędziów i prokuratorów ukarana za wyciek danych osobowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Karę w wysokości 100 tys. zł ma zapłacić Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury za niezrealizowanie ciążących na niej obowiązków administratora danych osobowych. To finał zdarzenia sprzed kilku miesięcy, gdy policja odkryła krążące w sieci dane zgromadzone na platformie szkoleniowej KSSiP, m.in. sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, referendarzy sądowych.

18.02.2021

UE: Polska nie wdrożyła dobrze prawa o mowie nienawiści

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Komisja Europejska poinformowała w czwartek o wszczęciu procedury naruszenia prawa Unii Europejskiej wobec Belgii, Bułgarii, Finlandii, Polski i Szwecji w sprawie braku pełnego wdrożenia prawa UE, kryminalizującego mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści. W przypadku Polski chodzi m.in. o przepisy o podżeganiu do przemocy na tle rasistowskim i ksenofobicznym.

18.02.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski