RPO: Osadzony też obywatel - powinien mieć dostęp do domeny europa.eu

Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że Służba Więzienna zapewniała kiedyś skazanym szerszy dostęp do stron internetowych niż obecnie. Obejmował on nie tylko strony BIP poszczególnych polskich instytucji, ale istotne dla osób pozbawionych wolności strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy instytucji Unii Europejskiej. Dostęp do nich zależy od Służby Więziennej.

28.02.2023

Kary w zawieszeniu dla odpowiedzialnych za ochronę finału WOŚP, gdy zginął Paweł Adamowicz

Prawo karne

Na odpowiednio sześć i pięć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata w sprawie finału WOŚP, na którym został zamordowany Paweł Adamowicz, Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał w poniedziałek Gracjana Z. i Dariusza S. - właściciela agencji i szefa ochrony. Przedstawicieli Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, urzędnika miejskiego oraz dwóch policjantów uniewinniono od zarzutów.

27.02.2023

Adwokackie stowarzyszenie za przyspieszeniem prac nad nowym kodeksem etyki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stowarzyszenie adwokackie Defensor Iuris uważa, że pożądane jest nadzwyczajne przyspieszenie prac nad nowym Kodeksem Etyki Adwokackiej. Przede wszystkim konieczne jest dostosowanie samorządowych regulacji do prawa europejskiego, po to, aby zapobiec ewentualnej ingerencji ministra sprawiedliwości lub Sejmu w tę materię. Prezes Rosati odpowiada: Procedura wymaga przeprowadzenia konsultacji, które planowane są w marcu i kwietniu.

25.02.2023

Sąd jak teatr, ale więcej w nim dramatów niż komedii

Powaga na sali sądowej to reguła. Okazywanie uczuć jest niewskazane, co nie znaczy, że sędzia nie może rozładować ciężkiej atmosfery. Trudno jednak sędziemu powstrzymać emocje, gdy ma do czynienia z ludzką tragedią. Zdarzają się też sytuacje komiczne. Dostarczają ich zarówno pisma procesowe, jak i zeznania stron lub świadków. Na sali rozpraw bywa jak w teatrze, tyle że tu jest więcej negatywnych, niż pozytywnych emocji.

25.02.2023

Prezes Lemańska: Marek Siwek jest bezstronny, może sądzić byłego prezesa SN Józefa Iwulskiego

Prawnicy

Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych sędzia Joanna Lemańska jednoosobowo odrzuciła wniosek złożony przez obrońcę byłego prezesa SN Józefa Iwulskiego o zbadanie spełnienia przez innego sędziego SN Marka Siwka wymogów niezawisłości i bezstronności. Sędzia Lemańska (na zdjęciu) uznała, że wniosek nie zawiera indywidualnych zarzutów, lecz jedynie wskazuje na braki systemowe.

24.02.2023

Wzrosną wynagrodzenia asystentów sędziów - projekt w konsultacjach

Resort sprawiedliwości udostępnił do konsultacji rozporządzenie określające wynagrodzenia asystentów sędziów - będą wyższe o 7,8 proc. zgodnie ze wzrostem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe).

24.02.2023

Konto na sądowym portalu nieobowiązkowe, ale skutki mogą być

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obywatel nie mógł odwołać się od sądowego nakazu zapłaty ok. 50 tys. zł, bo jego adwokatka nie ma konta w sądowym portalu informacyjnym. Prawo nie nakłada obowiązku posiadania takiego konta, a pełnomocniczka została wezwana przez sąd do uzupełnienia formalnych braków pisma w sprawie obywatela – ale jedynie za pośrednictwem sądowego portalu.

24.02.2023

Klincz w SN: Wniosek o wyłączenie wszystkich rzeczników dyscyplinarnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Izbie Odpowiedzialności Zawodowej trwa wojna o status jej sędziów oraz stawających przed nią rzeczników dyscyplinarnych. Brak obiektywizmu to najlżejszy zarzut, bo pojawiają się argumenty większej wagi, jak pomówienie o podważanie porządku prawnego w Polsce, czy działanie dla osiągnięcia korzyści osobistej.

24.02.2023

Sądy już wiedzą, jak płacić odszkodowania, pieniądze są, ale wcześniej muszą zapaść wyroki

Prawnicy

W tym roku odszkodowania z tytułu niesłusznego aresztowania, za przewlekłość postępowań i z tytułu niewypłacania należnych wynagrodzeń sędziom mogą być większe niż w latach ubiegłych – przewidują sędziowie. Ministerstwo Sprawiedliwości już w zeszłym roku zabezpieczyło się przed roszczeniami finansowymi, wysyłając do prezesów sądów instrukcje, jak gromadzić pieniądze na te cele.

23.02.2023

Prezydent Duda gotowy do wyznaczenia prezesa TK

Prawnicy

Wobec konfliktu w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Duda jest gotowy wskazać prezesa. Trybunał musi się "odkłócić" i wziąć do roboty - podkreślił w dzisiejszym wywiadzie telewizyjnym. Dodał, że każdy konstytucyjny organ państwa – a takim organem jest też Trybunał Konstytucyjny - ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe, ma swój wymiar zadań i te zadania powinien realizować.

22.02.2023

Kandydaci na prokuratorów muszą się pogodzić z niekompletnym egzaminem

Prawnicy Prokuratura

Asystenci prokuratorów skarżą się, że zasady egzaminu wstępnego na aplikację prokuratorską uzupełniającą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nie zapewniają obiektywnych kryteriów oceny. Interweniował w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich, ale resort sprawiedliwości odpowiedział, że kandydatom zapewniono równe szanse dostępu do kształcenia, a ustawodawca nie jest zobowiązany do unifikacji zasad naboru na wszystkie aplikacje.

22.02.2023

Nowa ustawa ma usprawnić procedurę naboru do służby więziennej

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Poprawa funkcjonowania oraz efektywności pracy w Służbie Więziennej - to cel proponowanej przez ministra sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają usprawnić m.in. procedurę naboru do formacji. Uproszczone zostaną także procedury związane z przydzielaniem funkcjonariuszom Służby Więziennej kwater tymczasowych.

21.02.2023

RPO chce doprecyzowania zasad doliczania VAT do taksy notarialnej

Prawnicy VAT

Notariusze od 28 lat praktykują doliczanie podatku od towarów i usług do taksy notarialnej. Ponieważ jednak przepisy podatkowe mogą budzić wątpliwości, a obowiązujące prawo nie pozwala na podwyższenie wynagrodzenia notariusza o VAT, rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwraca się do posłów i senatorów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dla uregulowania tej kwestii.

21.02.2023

Sąd ukarany za zagubienie dokumentów z danymi osobowymi

Wymiar sprawiedliwości RODO

W Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum doszło do zagubienia trzech nośników danych typu pendrive: jednego służbowego – szyfrowanego oraz dwóch prywatnych – nieszyfrowanych. Na zagubionych nośnikach znajdowały się projekty orzeczeń i uzasadnień z okresu od grudnia 2004 r. do sierpnia 2020 r., zawierające dane osobowe. Sąd został za to ukarany przez UODO karą w wysokości 30 tys. zł.

21.02.2023

Nowe wykroczenia w ustawie lombardowej i "sądowe" uprawnienia KNF

Prawo cywilne

Zastrzeżenia prawników budzą nowe, bardzo wysokie kary grzywny za nieprzestrzeganie ustawy o działalności lombardowej. Stoją bowiem one w sprzeczności z kodeksem wykroczeń, który przewiduje za te same błędy grzywny - do 5 tys. złotych. Co więcej - kary wskazane w ustawie może orzec wyłączenie sąd, a projekt zakłada tu udział Komisji Nadzoru Finansowego. A kar za wykroczenia skarbowe nie określa się kwotowo.

21.02.2023

Spada liczba Niebieskich Kart, a dzieci są coraz bardziej zagrożone przemocą

Prawo karne Prawnicy

Służby działają rutynowo i nie wykorzystują wszystkich możliwości, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo wtedy, kiedy to jest jeszcze możliwe. Sytuacja dzieci zagrożonych przemocą domową systematycznie się pogarsza. W 2021 roku służby musiały zabrać z rodzin 1335 dzieci, ponieważ groziło mi poważne ryzyko utraty zdrowia lub życia. Prawa dzieci nie są też przestrzegane w trakcie przesłuchań z ich udziałem.

20.02.2023

Od poniedziałku tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Od 20 lat obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. Co roku w tym czasie ma miejsce Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (20-26 lutego), podczas którego liczne instytucje i organizacje będą udzielać bezpłatnych porad, m.in. prawnych i psychologicznych. Przez cały rok można je uzyskać ośrodkach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

19.02.2023

Jest wyrok TK w sprawie utrudniania kontaktów z dzieckiem, nie ma przepisów

Wymiar sprawiedliwości

Osiem miesięcy minęło odkąd Trybunał Konstytucyjny zakwestionował częściowo stosowanie przepisów dotyczących nakazu zapłaty za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktu z dzieckiem w sytuacjach, kiedy ono samo go nie chce. Sądy radzą sobie jak mogą, ale sędziowie i pełnomocnicy dostrzegają potrzebę zmian w przepisach. Postuluje o to też Rzecznik Praw Obywatelskich, który w tej sprawie napisał do Ministra Sprawiedliwości.

18.02.2023

Kto winny rozwodu - sędziowie woleliby nie orzekać, ale zmiany łatwe nie będą

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Kilkadziesiąt tomów akt, kilkudziesięciu świadków - ustalenie, kto jest winny rozpadu małżeństwa, może trwać latami. Wyniszczając strony, pogłębiając rodzinne konflikty i uderzając w dobro dzieci rozstających się małżonków. Jedynym wymiernym zyskiem jest możliwość uzyskania alimentów dla niewinnego małżonka, przy czym w wielu przypadkach chodzi tylko o odwet, a nie o pieniądze.

18.02.2023

Radcy chwalą się wyszukiwarką szukajradcy.pl, Adwokatura szykuje się do zmian w reklamie

Prawnicy

Ogólnopolska wyszukiwarka szukajradcy.pl działa już od maja ubiegłego roku i jak zapewnia Krajowa Izba Radców Prawnych działa, bo pozwala połączyć radców prawnych z potencjalnymi klientami. Ci, którzy z niej korzystają, zapewniają, że zgłoszenia od klientów są, i to co ważne - dotyczące konkretnych specjalizacji. Tymczasem Adwokatura w maju chce przyjąć zmiany swojego Kodeksu w zakresie reklamy.

17.02.2023