Stworzenie warunków rozwoju rynku listów zastawnych, emitowanych przez banki hipoteczne poprzez...
PAP
01.01.2016
Polepszenie sytuacji przedsiębiorców między innymi w kwestiach płynności finansowej ma na celu...
PAP
01.01.2016
Rada Ministrów co roku, do 31 października, musi przedstawić Sejmowi i Senatowi informację o...
PAP
01.01.2016
W 2016 r. należy rozpocząć prace nad ustawą dot. bezpieczeństwa państwa w cyberprzestrzeni -...
PAP
01.01.2016
Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej RPO i prezesa NIK będzie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.01.2016
Władza zwierzchnia w naszym państwie należy do narodu, dlatego uważam, że prawo powinno być...
Krzysztof Sobczak
31.12.2015
Piętnaście poprawek przyjęli w czwartek senatorowie do ustawy o podatku bankowym. Jedna z nich...
31.12.2015
Senat poparł w czwartkowym głosowaniu zmiany w ustawie o służbie cywilnej - wyższe stanowiska w SC...
PAP
31.12.2015
Wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych TVP oraz PR przewiduje...
PAP
31.12.2015
Za dwa tygodnie Sejm ma rozpocząć prace nad propozycjami reformy prokuratury autorstwa posłów PiS....
PAP
31.12.2015
Rezygnacja z konkursów przy obsadzaniu wyższych stanowisk w służbie cywilnej oraz kwestia...
PAP
31.12.2015
Sąd Najwyższy powinien kontrolować orzeczenia wydane w trybie Konwencji haskiej - uważa RPD Marek...
PAP
31.12.2015
Z początkiem 2016 r. do sądów wracają asesorzy, przygotowujący się przez 5 lat do objęcia urzędu...
PAP
31.12.2015
W związku z publikacjami medialnymi, dotyczącymi podsłuchiwania dziennikarzy w kontekście afery...
PAP
31.12.2015
Senat zajął się w czwartek rano uchwaloną w środę przez Sejm nowelizacją ustawy o służbie cywilnej,...
PAP
31.12.2015
W mijającym roku rola i znaczenie cyberbezpieczeństwa wzrosła i trend ten będzie się znacznie...
PAP
31.12.2015
Zarząd nie może działać za spółkę z o.o. w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.12.2015
Od 1 stycznia 2016 r. pozwy muszą zawierać informację, czy strony podjęły próbę polubownego...
Monika Sewastianowicz
31.12.2015
Problem relacji pomiędzy systemem europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych...
Krzysztof Sobczak
31.12.2015
Prezes TK Andrzej Rzepliński swoimi zapowiedziami dotyczącymi rozpraw w sprawie uchwał o wyborze...
PAP
30.12.2015
Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans wysłał w środę list do szefa MSZ i ministra...
PAP
30.12.2015
Przedstawicielka OBWE ds. wolności mediów Dunja Mijatović wyraziła w środę głębokie zaniepokojenie...
PAP
30.12.2015
Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada m.in. wygaśnięcie...
PAP
30.12.2015
Podczas przygotowań do Nowego Roku oraz w trakcie sylwestrowej zabawy pamiętajmy o zasadach...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.12.2015
Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o służbie cywilnej zgodnie z którą wyższe stanowiska w SC...
PAP
30.12.2015
Polski TK zauważył, że w Niemczech rozprawy przed Federalnym Trybunałem należą do absolutnej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.12.2015
Szwajcarskie Federalne Biuro Sprawiedliwości (FOJ) przekazało do USA pierwszą partię dowodów w...
PAP
30.12.2015
Adwokaci w pismie do ministra sprawiedliwości postulują rozszerzenie o adwokatów i radców prawnych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.12.2015
Na przełomie sierpnia i września 2015 r., na zaproszenie parlamentarnej Komisji, pięciu sędziów TK...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.12.2015
Prawnicy
Trybunał Konstytucyjny połączył do wspólnego rozpoznania skargi posłów PO i pierwszej prezes Sądu...
PAP
30.12.2015