W pierwszej kolejności zostanie rozpatrzona skarga komitetu wyborczego SLD - UP na uchwałę PKW z 18 lutego 2015 r. Jeśli Sąd Najwyższy podtrzyma decyzję PKW, skutkiem może być utrata przez partie nawet 80 tys. złotych. W uchwale PKW w sprawie sprawozdania SLD-UP napisano, że komitet wyborczy koalicji SLD-UP pozyskał z naruszeniem przepisów 12 tys. 915 zł. Był to zadatek wpłacony przez SLD w czerwcu 2013 r. na wynajem Sali Kongresowej w ramach kampanii wyborczej - Sejmiku Kobiet Lewicy. Komitet nie zwrócił tych środków na rzecz partii, co oznacza, że przyjął od partii korzyść majątkową.
Następnie Sąd Najwyższy nachyli się nad wnioskami komitetów Porozumienie Zielonych na uchwałę z 23 lutego 2015 i PR JG na uchwałę PKW z 9 marca 2015 r.
Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli Państwowa Komisja Wyborcza odrzuca sprawozdanie finansowe a sąd podtrzymuje tę decyzję, dotacja pomniejszona zostaje o kwotę stanowiącą równowartość trzykrotności wysokości środków pozyskanych lub wydatkowanych z naruszeniem przepisów.
Rozprawy odbywać się będą na posiedzeniu niejawnym. W składzie zasiądzie siedmiu sędziów: Katarzyna Gonera, Halina Kiryło, Zbigniew Korzeniowski, Roman Kuczyński, Dawid Miąsik, Maciej Pacuda i Krzysztof Staryk.

 

 

Rok wydania: 2014
Kazimierz W. Czaplicki,Bogusław Dauter,Stefan J. Jaworski,Andrzej Kisielewicz,Ferdynand Rymarz
 
Kodeks wyborczy. Komentarz