O problemie znieczulenia na przemoc prezentowaną w mediach i wynikającą z tego skłonność do...
Jacek Górski/PSP
19.09.2008
Wspólne banki testamentów i małżeńskich umów majątkowych, jednakowe warunki zakładania spółek to...
Jan Lis /KW
19.09.2008
Ewentualna przegrana Polski w sporze przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, dotyczącym...
Jan Lis /KW
19.09.2008
Rozstrzygnięty został V Ranking Kancelarii Gazety Prawnej. Pierwsze miejsce w kategorii małych...
19.09.2008
Przepis o karalności pomówienia narodu polskiego o udział w zbrodniach komunistycznych lub...
Jan Lis /KW
19.09.2008
"Polska grupa, zdaniem prelegentów, wyróżniła się szczególną aktywnością i zrozumieniem tematu...
Jacek Górski/PSP
18.09.2008
Prawnicy
"Polska grupa, zdaniem prelegentów, wyróżniła się szczególną aktywnością i zrozumieniem tematu...
Jacek Górski/PSP
18.09.2008
Zasadniczym celem projektu nowelizacji ustawy o zmianie imienia i nazwiska jest wprowadzenie...
Jacek Górski/PSP
18.09.2008
Ustawa wprowadza obowiązkową identyfikację kibiców, skutecznie eliminuje anonimowość, zostaje...
Jacek Górski/PSP
18.09.2008
Na posiedzeniu 16 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o...
Jacek Górski/PSP
17.09.2008
W dniu 16 września br. Rada Ministrów przyjęła raport za 2007 r. dla Komisji Europejskiej w sprawie...
Jacek Górski/PSP
17.09.2008
Częste pokazywanie w mediach przemocy i patologii powoduje u odbiorców zniekształcanie obrazu...
Jacek Górski/PSP
17.09.2008
Egzamin pisemny w Popowie w drugiej połowie listopada, egzamin ustny - w pierwszej połowie grudnia...
Jacek Górski/PSP
17.09.2008
0801 055-055/(0-22) 330-0330
Jacek Górski/PSP
17.09.2008
Na posiedzeniu 16 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o...
Jacek Górski/PSP
17.09.2008
Wątpliwości interpretacyjne związane z kwestią opodatkowania wyrobisk górniczych mogą doprowadzić...
Jan Lis /KW
17.09.2008
Nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w kontekście spodziewanych orzeczeń TK,...
Jacek Górski/PSP
16.09.2008
Prawnicy
Polskie firmy z PKN Orlen na czele, dominują na liście 500 największych przedsiębiorstw regionu...
Jan Lis /KW
16.09.2008
Polskie firmy z PKN Orlen na czele, dominują na liście 500 największych przedsiębiorstw regionu...
Jan Lis /KW
16.09.2008
Od 22 września 2008 r. nastąpi zmiana opłat za postępowania kwalifikacyjne o nadanie uprawnień i...
Jacek Górski/PSP
16.09.2008
Nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w kontekście spodziewanych orzeczeń TK,...
Jacek Górski/PSP
16.09.2008
W trakcie spotkania Zespół zajmował się m.in. projektem ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów...
Jacek Górski/PSP
16.09.2008
Premier Donald Tusk wziął udział w otwarciu XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. W trakcie...
15.09.2008
Polska formalnie nadal nie spełnia 2 z 5 kryteriów z Maastricht, które są wymogiem dla kandydatów...
Jan Lis /KW
15.09.2008
Rząd proponuje zmianę trybu uchwalania prawa i w tym celu chce znowelizować trzy ustawy: o Radzie...
Jan Lis /KW
15.09.2008
Dziś Giełda Papierów Wartościowych ogłosi wyniki weryfikacji autoryzowanych doradców na rynku New...
Jan Lis /KW
15.09.2008
Z dniem 1 września 2008 roku do grona prawników Kancelarii Wierzbowski Eversheds dołączył adwokat...
Jacek Górski/PSP
15.09.2008
Celem ogólnym projektu jest ułatwienie dostępu społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości poprzez...
Jacek Górski/PSP
12.09.2008
Tego rodzaju działanie miałoby wyłącznie charakter odwetowy, na tej samej zasadzie należałoby...
Jacek Górski/PSP
12.09.2008
W dniu 4 września 2008 roku, Sejm RP uchwalił i przekazał do Marszałka Senatu, przygotowaną w MSWiA...
Jacek Górski/PSP
11.09.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski