W chwili obecnej w Sejmie prowadzone są prace nad uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy Kodeks Spółek...
Jan Lis /KW
15.02.2008
Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski jest zaniepokojony informacjami o przesunięciu o rok...
Krzysztof Sobczak
15.02.2008
Ograniczanie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, problemy z reklamacją to naruszenia...
13.02.2008
Zamierzeniem tego rządu jest przyspieszenie procesu prywatyzacji, obniżenie podatków, naprawa...
Jan Lis /KW
13.02.2008
Rok 2008 jest rokiem szczególnym dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 200...
Jacek Górski/PSP
13.02.2008
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że niezastosowanie innych środków...
Krzysztof Sobczak
13.02.2008
Regulacje prawne, nagłe zmiany na rynkach finansowych oraz starzejąca się kadra pracownicza to...
Jan Lis /KW
13.02.2008
Ministerstwo sprawiedliwości ma ambitny plan. Chce w 2008 roku uporządkować sprawę dostępu do...
Jan Lis /KW
13.02.2008
Siedem dużych międzynarodowych konsorcjów chce doradzać władzom miasta, jakie inwestycje najlepiej...
Jan Lis /KW
12.02.2008
Od początku roku do zespołu Spółki Gardocki i Partnerzy dołączyło trzech prawników: Gerard Woźniak,...
12.02.2008
Zagadnienia dotyczące projektu ustawy o koncesjach na usługi, jak również szereg innych...
Jacek Górski/PSP
12.02.2008
Karę dyscyplinarną nagany wymierzył Sąd Najwyższy prokuratorowi w stanie spoczynku z Gdańska za...
Krzysztof Sobczak
12.02.2008
Prezydent Lech Kaczyński rozmawiał z Krajową Radą Sądownictwa. Spotkanie było tym bardziej ważne,...
Jan Lis /KW
11.02.2008
Sąd wydał postanowienie o aresztowaniu pani notariusz za utrudnianie procesu karnego. Ta odwołała...
Krzysztof Sobczak
11.02.2008
Przepis Kodeku postępowania karnego dotyczący przymusowego doprowadzenia jest niezgodny z...
Aneta Mościcka
11.02.2008
Według danych analitycznych firmy Bloomberg kancelaria DLA Piper należy do firm prawniczych, które...
Jan Lis /KW
08.02.2008
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek będzie pracować dla Spółki Nasza-klasa i serwisu...
Jacek Górski/PSP
08.02.2008
Rząd przyjął pierwsze ustawy z pakietu Szejnfelda mające ułatwić prowadzenie działalności...
Jan Lis /KW
08.02.2008
Często w praktyce spotykamy się z sytuacjami, w których przedsiębiorcy mają uzasadnione podejrzenie...
Jan Lis /KW
07.02.2008
Prawnicy
W Klubie Polskiej Rady Biznesu odbyła się pierwsza dyskusja o problemach biznesu z cyklu Advocatus...
07.02.2008
Dwie nowe prawniczki i jeden nowy prawnik w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej GLN
Jacek Górski/PSP
07.02.2008
Często w praktyce spotykamy się z sytuacjami, w których przedsiębiorcy mają uzasadnione podejrzenie...
Jan Lis /KW
07.02.2008
Karę dyscyplinarną wymierzył Sąd Najwyższy sędzi z Radomia za naruszenie zasady bezstronności...
Krzysztof Sobczak
07.02.2008
Być może już niedługo w sądach pojawi się nowe, elektroniczne postępowanie upominawcze Taką nową...
Aneta Mościcka
07.02.2008
Do działu nieruchomości kancelarii dołączyła Małgorzata Bojarska, która objęła stanowisko...
Jacek Górski/PSP
06.02.2008
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych....
Jan Lis /KW
06.02.2008
Tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i finansowego dla rozwoju sektora hi-tech w Polsce to...
06.02.2008
Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński oraz Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland organizują już...
Jacek Górski/PSP
05.02.2008
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych jest oburzone wypowiedzią Przewodniczącego...
Aneta Mościcka
05.02.2008
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski nie ujawnił w swym oświadczeniu majątkowym, ile...
Krzysztof Sobczak
04.02.2008
Prawnicy