Stowarzyszenie ma też prowadzić działalność w zakresie organizacji konferencji naukowych, opiniowania projektów aktów prawnych oraz współpracy ze środowiskiem naukowym i środowiskiem praktyków prawa pracy.

 

Członkami założycielami Stowarzyszenia Prawa Pracy są:
Andrzej Czyżowski
Agnieszka Fedor
Waldemar Gujski
Iwona Jaroszewka–Ignatowska
Magdalena Kruk
Monika Krzyszkowska–Dąbrowska
Agnieszka Lechman–Filipiak
Aleksandra Lis–Rychlińska
Agnieszka Lisiecka
Ewa Łachowska–Brol
Jacek Męcina
Aleksandra Minkowicz–Flanek 
Grzegorz Orłowski
Sławomir Paruch
Stanisław Piwnik
Bartłomiej Raczkowski
Piotr Rawski
Radosław Skowron
Monika Sojda–Gerwatowska
Grażyna Spytek–Bandurska
Anna Telec
Marek Wandzel
Piotr Wojciechowski
Marcin Wojewódka
Marcin Woroniecki
Patrycja Zawirska
Dawid Zdebiak

Do Zarządu Stowarzyszenia weszli:

Ewa Łachowska-Brol (ewa.lachowska-brol@eversheds.pl, +48 22 50 50 797)
Agnieszka Lisiecka (agnieszka.lisiecka@wardynski.com.pl, +48 22 437 82 00)
Bartłomiej Raczkowski (bartlomiej.raczkowski@raczkowski.eu, +48 22 531 52 82)
Piotr Rawski (piotr.rawski@bakernet.com, + 48 22 445 31 33)
Marcin Wojewódka (marcin.wojewodka@wojewodka.pl, + 48 22 675 82 38)