Taka konkluzja daje nowe możliwości zaoszczędzenia na podatku. – Do tej pory organy skarbowe przyjmowały, że jeśli spółka osobowa ma zagranicznego wspólnika, to w Polsce automatycznie powstaje jego zakład – mówi Piotr Zając, starszy konsultant w kancelarii TPA Horwath. – Nawet wtedy, gdy nie angażował się w jej bieżące sprawy, czerpiąc tylko zyski z posiadania udziałów. Konsekwencją takiego podejścia jest obowiązek zarejestrowania się w Polsce i rozliczania tu podatku (PIT albo CIT w zależności od formy prawnej wspólnika) od dochodu z partycypacji w zyskach spółki.
wyrok warszawskiego WSA stwierdził, że spółka cypryjska będąca komandytariuszem w polskiej spółce komandytowej nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jej dochód powinien więc być opodatkowany na Cyprze.
(sygn. III SA /Wa 1637/10).

Źródło: Rzeczpospolita