Agencje ratingowe, obarczane częściową odpowiedzialnością za kryzys i spadek zaufania do euro, będą...
Lex/Lex
02.12.2010
Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą zakazać sprzedaży soczewek kontaktowych przez...
Rafał Bujalski
02.12.2010
Osoba samotnie wychowująca dziecko to taka, która wychowuje swoje dziecko bez drugiego z rodziców...
Anna Dudrewicz
02.12.2010
Administracja państwowa i samorządowa zajmują czołowe miejsca w statystykach korupcyjnych CBA, ABW...
Krzysztof Sobczak
02.12.2010
Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w czwartek w mocy wyrok sądu niższej instancji oddalający żądanie...
Lex/Lex
02.12.2010
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia zawierający...
Krzysztof Sobczak
02.12.2010
Spłata kredytu hipotecznego nastąpi po kursie NBP. Konsument sam wybierze, gdzie kupi obcą walutę....
Krzysztof Sobczak
02.12.2010
Dziś wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 listopada 2009 r. Orzekł on o...
Krzysztof Sobczak
02.12.2010
Bez groźby utraty świadczenia osoby otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne będą mogły...
Krzysztof Sobczak
02.12.2010
Spółki stosujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, zawierając umowy leasingu będą wykazywały...
Krzysztof Sobczak
02.12.2010
Szybsze informowanie o dokonanym wyborze to główny cel zamieszczania w internecie nazwisk osób,...
Krzysztof Sobczak
02.12.2010
W 2011 roku ma rozpocząć się instalowanie w sądach specjalnego sprzętu do nagrywania rozpraw -...
Krzysztof Sobczak
02.12.2010
Od lipca przyszłego roku prezes Głównego Urzędu Miar będzie sprawdzał kasy fiskalne i odpłatnie...
Krzysztof Sobczak
02.12.2010
Jeśli wśród pięciu kandydatów na urzędnika znajdzie się osoba niepełnosprawna, będzie miała...
Krzysztof Sobczak
02.12.2010
Brzmienie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych wprost wskazuje, że obowiązek...
Anna Stańczuk
02.12.2010
Dzisiaj Sejm zajmie się kolejną zmianą kodeksu karnego i procedury karnej. Celem nowelizacji jest...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.12.2010
Po utracie mocy przez przepisy objęte wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego powstanie możliwość...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.12.2010
Komisja Europejska rozpoczęła w środę debatę o reformie podatku VAT w UE. System wprowadzony 40 lat...
Lex/Lex
02.12.2010
Projekt ustawy powołującej Rzecznika Praw Żołnierza trafi do dalszych prac w podkomisji -...
Lex/Lex
02.12.2010
Aż 5 prawników kancelarii Baker McKenzie uzyskało w ostatnim czasie tytuły zawodowe, zasilając w...
Jacek Górski/PSP
01.12.2010
Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy od lat nie zmienia się ogromna skala naruszeń związanych z...
Emilia Zakrzewska/KW
01.12.2010
Zgodnie z art. 7603 kc w razie gdy agent zawierający umowę w imieniu dającego zlecenie nie ma...
Jan Lis /KW
01.12.2010
3 stycznia Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście rozstrzygnie, czy dziennikarz Wojciech Czuchnowski,...
Lex/Lex
01.12.2010
Przyjęcie 100 tys. zł łapówek zarzuca prokuratura 43-letniemu funkcjonariuszowi z Inspektoratu...
Lex/Lex
01.12.2010
W listopadowych wyborach samorządowych mec. Krzysztof Bramorski, partner zarządzający w Kancelarii...
Jan Lis /KW
01.12.2010
Tak jak w transporcie lotniczym, kolejowym i morskim, także w regularnych połączeniach autokarowych...
Lex/Lex
01.12.2010
Ministrowie transportu krajów "27" mają w czwartek uzgodnić nowy system wymiany danych, który...
Lex/Lex
01.12.2010
Sejmowa komisja finansów publicznych zgodziła się w środę, by Lasów Państwowych nie włączać do...
Lex/Lex
01.12.2010
Posłowie wrócą do prac nad rządowym projektem ustawy o finansach publicznych, który przewiduje...
Lex/Lex
01.12.2010
Zakaz sprzedaży dopalaczy nie daje spodziewanych skutków w walce z uzależnieniami stwierdziła grupa...
Lex/Lex
01.12.2010