Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała Bankowi Ochrony Środowiska przy programie...
Jan Lis
28.04.2011
Rynek
11 tez o funkcjonowaniu skargi na przewlekłość postępowania - to temat konferencji organizowanej 29...
Krzysztof Sobczak
28.04.2011
Wielu asystentów sędziów zamierza przystąpić w tym roku do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego....
Krzysztof Sobczak
28.04.2011
Prawnicy
Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała Bankowi Ochrony Środowiska przy programie...
Jan Lis /KW
28.04.2011
Rynek
Na początku kwietnia nowelę ustawy uchwalił Sejm. Za jej przyjęciem jednogłośnie opowiedzieli się...
Lex/Lex
28.04.2011
Lubelska wspólnota mieszkaniowa uchwaliła podwyższenie miesięcznej zaliczki na utrzymanie części...
Krzysztof Sobczak
28.04.2011
Rynek
Wszystkie sejmowe kluby opowiedziały się w środę za wprowadzeniem do postępowania cywilnego...
Lex/Lex
28.04.2011
Sejm przyjął w czwartek ustawę o wspieraniu rodziny, która ma zreformować system opieki zastępczej...
Krzysztof Sobczak
28.04.2011
783188 tyle dokładnie interaktywnych formularzy PIT wpłynęło od podatników do systemu e-Deklaracje...
Krzysztof Sobczak
28.04.2011
Za przejęciem przez gminy gospodarowania odpadami opowiedzieli się w czwartek w Sejmie...
Lex/Lex
28.04.2011
Spadkodawca skutecznie przesądzi o sposobie podziału spadku. Zapisobierca nabędzie przedmiot zapisu...
Wojciech Kowalski
28.04.2011
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wniosła akt oskarżenia wobec Adama B., byłego kontrolera...
Lex/Lex
28.04.2011
Wiele firm windykacyjnych wprowadza w błąd swoich klientów. Umieszcza bowiem w umowach klauzulę o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.04.2011
Premier Donald Tusk oświadczył w środę, że propozycje rządu w sprawie reformy służb mundurowych są...
Lex/Lex
28.04.2011
Stara, uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności ma być przywrócona. Propozycje zmian w...
Krzysztof Sobczak
28.04.2011
Pracownicy należący do związków zawodowych zatrudnieni na czas określony, w przypadku niezgodnego z...
Lex/Lex
28.04.2011
Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt nie przewiduje odebrania myśliwym prawa legalnego...
Krzysztof Sobczak
28.04.2011
Rząd zajmie się projektem budżetu na 2012 rok i strategią zarządzania długiem w latach 2012-2015 na...
Lex/Lex
28.04.2011
Do 30 kwietnia świadczenie usług pogrzebowych jest zwolnione z ewidencji sprzedaży w kasie...
Krzysztof Sobczak
28.04.2011
Senat opowiedział się w czwartek za usunięciem z ustawy refundacyjnej zapisu dotyczącego...
Lex/Lex
28.04.2011
Organizator loterii fantowej, w której wartość wygranych nie przekracza 3394,58 zł, będzie musiał...
Krzysztof Sobczak
28.04.2011
Od piątku kraje UE powinny znieść zakaz wnoszenia płynów na pokład samolotu dla pasażerów...
Lex/Lex
28.04.2011
Najpóźniej dziś kluby parlamentarne muszą zgłosić swojego kandydata na sędziego Trybunału...
Krzysztof Sobczak
28.04.2011
Likwidację stażu podyplomowego zakłada nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, do...
Lex/Lex
28.04.2011
Sędzia sądu administracyjnego nie może orzekać dwa razy w tej samej sprawie. Wyłączenie go z urzędu...
Krzysztof Sobczak
28.04.2011
O interwencję w sprawie aresztowanego na Białorusi dziennikarza i działacza nieuznawanego przez...
Lex/Lex
28.04.2011
Sąd Najwyższy orzekł w środę o złożeniu z urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku Waldemara Kuca....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.04.2011
Uproszczenie formalności związanych z czynnościami wykonywanymi przez wnioskodawcę w związku z...
Jolanta Mazur
28.04.2011
Podstawą modyfikacji wysokości renty, wynikającej z art. 907 § 2 k.c. może być tylko zmiana...
Wojciech Kowalski
28.04.2011
Budząca kontrowersje ustawa z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, która...
Anna Stańczuk
28.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski