W MSWiA odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu specustawy na Euro 2012. Nowe...
Lex/Lex
12.05.2011
KE jest "przeciw jakiejkolwiek dyskryminacji wobec obywateli UE" - zapewnił przewodniczący KE Jose...
Lex/Lex
12.05.2011
Prawo UE - i tym samym czwartkowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pisowni nazwisk w...
Lex/Lex
12.05.2011
MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni w...
Wojciech Kowalski
12.05.2011
Zdecydowana większość państw UE wypowiedziała się przeciw zmianom w Schengen, które rozszerzą...
Lex/Lex
12.05.2011
W przepisie art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie przewidziano możliwości wydłużenia...
Anna Dudrewicz
12.05.2011
Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13,5 % w stosunku rocznym, a obniżona...
Jolanta Mazur
12.05.2011
Resort sprawiedliwości pozytywnie ocenia efekty ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie: w 2010...
Lex/Lex
12.05.2011
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie...
Krzysztof Sobczak
12.05.2011
Konsument nie będzie musiał informować kredytodawcy o wcześniejszym terminie spłaty kredytu -...
Lex/Lex
12.05.2011
Kancelaria Prezydenta zakończyła pierwsze konsultacje nad projektem ustawy o wzmocnieniu udziału...
Krzysztof Sobczak
12.05.2011
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe będą mogły emitować obligacje, a Bank Gospodarstwa...
Lex/Lex
12.05.2011
O tym, czy opinia publiczna pozna wizerunek i dane podejrzanego o popełnienie przestępstwa,...
Krzysztof Sobczak
12.05.2011
Senat poparł w czwartek ustawę o utworzeniu nowego Systemu Informacji Oświatowej (SIO). W...
Lex/Lex
12.05.2011
Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące działalności Komisji Majątkowej; badana jest...
Lex/Lex
12.05.2011
Udało nam się uzgodnić wspólne stanowisko dotyczące rozporządzenia w sprawie dziedziczenia...
Krzysztof Sobczak
12.05.2011
RPO uważa, że stosowanie krat lub płyt z tworzywa sztucznego podczas widzeń z więźniami w zakładach...
Krzysztof Sobczak
12.05.2011
Chcieliśmy w ustawie o racjonalizacji zatrudnienia w administracji pogodzić różne cele -mówi...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2011
Sąd Najwyższy orzekł w czwartek, że art. 186 (8) kodeksu pracy chroni nie tylko pracownika na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2011
Pięcioletnia kadencja, budżet porównywalny do rzecznika praw dziecka Prawo i Sprawiedliwość złoży...
Krzysztof Sobczak
12.05.2011
Usunięcie z ustawy refundacyjnej kontrowersyjnego zapisu dotyczącego przekazywania przez firmy...
Lex/Lex
12.05.2011
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych...
Anna Stańczuk
12.05.2011
Słuzby więzienne Polski i Ukrainy zawarły porozumienie o współpracy w związku z z organizacja...
Krzysztof Sobczak
12.05.2011
Obowiązujące od ponad sześciu lat przepisy pozwalające na składanie skarg na przewlekłość...
Krzysztof Sobczak
12.05.2011
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Litwa może odmówić zmiany pisowni nazwiska na polską, chyba...
Lex/Lex
12.05.2011
Prokurator generalny Andrzej Seremet przesłał w czwartek do resortu sprawiedliwości pismo z...
Lex/Lex
12.05.2011
Resort finansów wycofał się z pomysłu podniesienia z 40 zł do 1000 zł opłat za wydanie...
Lex/Lex
12.05.2011
Mężczyzna, który w prowokacji wobec kardiochirurga Tomasza Hirnle odegrał rolę pacjenta, był w...
Lex/Lex
12.05.2011
Potrzeba wydłużenia terminów sporządzania wykazów nieruchomości i składania wniosków o ujawnienie...
Wojciech Kowalski
12.05.2011
Wątpliwości związane z głośną sprawą niepowołanych sędziów pozostają nierozstrzygnięte. W...
Krzysztof Sobczak
11.05.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski