Naczelna Rada Adwokacka żąda natychmiastowego wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw oraz zaniechania wszelkich prac legislacyjnych godzących w fundamenty ustrojowe Polski. Twierdzi, że to zamach na prawa i wolności obywatelskie
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.12.2019
Prawnicy
Krajowa Rada Sądownictwa z głębokim niepokojem zauważa, że wszelkie działania podważające legalność powołanych sędziów godzą bezpośrednio w wymiar sprawiedliwości - stwierdza Rada w przyjętym w piątek stanowisku. Zdaniem KRS, powinny się one spotkać się ze stanowczą reakcją uprawnionych organów.
Krzysztof Sobczak
13.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Koniec samorządu sędziowskiego, kneblowanie sędziów, wyeliminowanie z debaty publicznej i to we wszystkich wymiarach, także w internecie - tak o projekcie ustawy, która m.in. rozszerza podstawy odpowiedzialności sędziego mówią prawnicy. W ich ocenie, propozycja jest uderzeniem w trójpodział władzy.
Patrycja Rojek-Socha
13.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
W sprawie sądowej państwa Dziubaków dotyczącej kredytu frankowego sąd powinien unieważnić umowę - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem RPO, kredytobiorcy powinni zwrócić otrzymaną kwotę kapitału, a bank im wszelkie wpłacone raty, opłaty i składki. Dalsze żądania banku są bezpodstawne - dodaje Rzecznik.
Jolanta Ojczyk
13.12.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe

W Warszawie III Kongres Praw Obywatelskich

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ochrona praw człowieka dotyczy nie tylko spraw dużych i medialnych, ale też niszowych, fundamentalnych dla danej grupy społecznej - podkreślał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, rozpoczynają III Kongres Praw Obywatelskich. Wskazywał, że przed Polską stają takie wyzwania jak kryzys demograficzny, problemy klimatyczne i ochrona praworządności.
Patrycja Rojek-Socha
13.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ten rok będzie rekordowy pod względem liczby osób przebywających w aresztach. Do końca października wzrosła ona do 8 617, a to dwukrotnie więcej niż pod koniec 2015 r., kiedy była najniższa. Wśród największych problemów z tym związanych prawnicy wymieniają automatyzm, brak wystarczających przesłanek, przewlekłość i strach sędziów przed dyscyplinarkami.
Patrycja Rojek-Socha
13.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Resort nauki i szkolnictwa wyższego znowelizował rozporządzenie, które określa zasady tworzenia listy punktowanych czasopism naukowych. Nie uwzględnił jednak przy tym większości uwag, które zgłoszono podczas konsultacji społecznych. Zmiana według ekspertów może pogłębić problemy - z i tak mocno krytykowaną - listą.
Monika Sewastianowicz
13.12.2019
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Brak działań skutecznie przygotowujących osadzonych do wyjścia na wolność - to jeden z głównych problemów polskiego więziennictwa. Człowiek, który przez lata jest niemal całkowicie obsługiwany, doprowadzany do łaźni, na spacer, dostarcza mu się posiłki, w pozawięziennej rzeczywistości po prostu nie potrafi się odnaleźć - mówi dr Ewa Dawidziuk
Patrycja Rojek-Socha
13.12.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Posłowie PiS złożyli w czwartek projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw, który m.in. ma stanowić, że za kwestionowanie statusu innych sędziów groziłoby nawet usunięcie z zawodu. Wnioski o wyłączenie sędziego, w których kwestionowany będzie jego status lub uprawnienia do orzekania oceniać ma Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
12.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Adwokat Monika Horna–Cieślak z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zwyciężyła w tegorocznej edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra. Na podium znaleźli się także adwokat Monika Gebel z kancelarii Baker McKenzie i radca prawny Marcin Frąckowiak z katowickiej kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.
Krzysztof Sobczak
12.12.2019
Prawnicy
Jeśli Sąd Najwyższy nie przeprowadzi prawidłowo procedury wskazania prezydentowi kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego, prezydent będzie mógł powołać p.o. I Prezesa SN, który przeprowadzi tę procedurę - zakłada przedstawiony w czwartek przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.
Krzysztof Sobczak
12.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na poniedziałek 23 grudnia br. w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego wyznaczono rozprawę w sprawie pytań prawnych dotyczących niezależności Krajowej Rady Sądownictwa - poinformował w czwartek zespół prasowy SN. Pytania do poszerzonego składu siedmiu sędziów zostały skierowane przez zwykły skład tej izby na początku grudnia br.
Krzysztof Sobczak
12.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ławnicy SN ocenią, czy powinni nadal orzekać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W piątek 13 grudnia br. zbiera się Rada Ławnicza Sądu Najwyższego. Ma omówić znaczenie oświadczenia Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, która wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od orzekania. To konsekwencja wyroku Izby Pracy SN, która uznała, że ta Izba Dyscyplinarna nie jest sądem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab (na zdjęciu) poinformował w czwartek, że podjęte zostały czynności wyjaśniające wobec trojga sędziów z katowickiego sądu apelacyjnego, którzy zwrócili się z pytaniem do Sądu Najwyższego z pytaniem o status sędziego rekomendowanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
12.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Komisja Europejska powinna wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości o zastosowanie środków tymczasowych w rozpatrywanej sprawie dotyczącej niezależności polskich sądów, ponieważ ich brak pozwala władzy otwarcie represjonować sędziów – podejmujących próby stosowania i egzekwowania prawa Unii – przy pomocy dwóch instytucji, które de facto kontroluje: Izby Dyscyplinarnej i Krajowej Rady Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
12.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Radcowie prawni mają być ubezpieczeni m.in. od odpowiedzialności wynikającą z naruszenia obowiązków informowania szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schematach podatkowych zaproponowanych klientowi. Przepis, który obowiązuje już prawie rok, wzbudzał duże kontrowersje. Podnoszono zagrożenia dla tajemnicy zawodowej.
Patrycja Rojek-Socha
12.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości CIT
Adwokata obowiązuje bezwzględna tajemnica co do powziętych w czasie udzielania pomocy prawnej informacji, nawet jeśli sąd go z niej zwolni - orzekł Sąd Najwyższy i utrzymał w mocy karę finansową. Izba Dyscyplinarna wydała wyrok mimo wniosku strony, skierowanego do I Prezes SN o przeniesienie rozpoznawania sprawy do Izby Karnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.12.2019
Prawnicy
Warunki w polskich zakładach karnych i aresztach wciąż są poniżej lub tylko na minimalnym poziomie wymagań określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej - wynika z ogłoszonego w środę raportu unijnej Agencji Praw Podstawowych (FRA) pt. „Warunki detencji w Unii Europejskiej: zasady i rzeczywistość”.
Krzysztof Sobczak
11.12.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Czy skład orzekający, w którym zasiada rekomendowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, jest należycie obsadzony - o odpowiedź na takie pytanie Sąd Apelacyjny w Katowicach zwrócił się do Sądu Najwyższego. Pytanie zostało sformułowane przez sędziów mających rozpatrywać apelację z udziałem sędziego wskazanego do powołania przez nową KRS.
Krzysztof Sobczak
11.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Każdy przedstawiciel zawodu zaufania publicznego powinien zdać test w postaci prowokacji w 100 procentach - uważają sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Obwiniona sędzia uległa prowokacji, więc będzie miała obniżone uposażenie o 50 procent.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.12.2019
Prawnicy

Finansowe zachęty mają motywować do korzystania z mediacji

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości chce upowszechniać mediację i szuka rozwiązań, które by w tym pomogły. Jak dowiedziało się Prawo.pl, jednym ze sposobów mają być finansowe zachęty dla stron i pełnomocników. Prawnicy przyznają, że bariera tkwi często w nich samych i w związku z tym projektowany kierunek zmian uznają za interesujący.
Patrycja Rojek-Socha
11.12.2019
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokat w prawie medycznym - konferencja w Warszawie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
O wyzwaniach, które stoją przed adwokatami w sprawach dotyczących błędów medycznych, najczęstszych naruszeniach praw pacjenta i kwestiach związanych z zadośćuczynieniami, dyskutować będą uczestniczy konferencji "Adwokat w prawie medycznym", która odbędzie się w piątek w Warszawie.
Patrycja Rojek-Socha
11.12.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Sądu Najwyższego Tomasz Przesławski odpowiedział negatywnie na apel I prezes Sądu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trzymiesięczny termin na wznowienie postępowania cywilnego w przypadku, gdy wyrok został oparty na podrobionym dokumencie jest zgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. I ocenił, że to jeden z najdłuższych terminów w prawie cywilnym.
Patrycja Rojek-Socha
10.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Chcę jak najszybciej pojechać z wizytą do Warszawy na rozmowy z polskimi władzami w sprawie praworządności - zapowiedziała we wtorek wiceszefowa Komisji Europejskiej ds. wartości Viera Jourova. A komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders ocenił, że sytuacja w tym zakresie się pogarsza.
Krzysztof Sobczak
10.12.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Izba Dyscyplinarna nie uznaje wezwania I prezes i nadal orzeka

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna nie uznaje wyroku Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, realizującego zalecenia Trybunału Sprawiedliwości UE i rozpatruje kolejne sprawy dyscyplinarne. Ignoruje także wezwanie I prezes SN o powstrzymanie się od orzekania. A jeden z orzekających we wtorek sędziów uprzedził wzywane osoby, że jeśli nie będą stawiać się na rozprawy to czynią to na własne ryzyko.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.12.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

NIK: Nieprawidłowości w programie "praca dla więźniów"

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Wykryto liczne nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych w ramach kontroli Programu "Praca dla Więźniów"- poinformowała we wtorek Najwyższa Izba Kontroli. Izba zdecydowała o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury. - To "śmieszne" i "typowo polityczne" zarzuty - ocenił były wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Krzysztof Sobczak
10.12.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Podczas zorganizowanej 9 grudnia br. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sąd w sprawach cywilnych – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” na UKSW rozmawiano o Kodeksie postępowania cywilnego. Mówiono m.in. o właściwości funkcjonalnej sądu egzekucyjnego oraz o zasadach przekazywania czynności referendarzom sądowym.
Aleksandra Partyk
10.12.2019
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Sędzia nie zna się na badaniu prawdziwości dokumentów

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędzia w sprawie cywilnej nie powinien zastępować biegłego i we własnym zakresie badać, czy doszło do fałszerstwa dokumentu. W kodeksie postępowania cywilnego istnieje wadliwa regulacja, na podstawie której sędzia może dokonać tych ustaleń – twierdzi prof. UMK, dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz.
Aleksandra Partyk
10.12.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niemiecki wzór raczej niedobry do karania sędziów

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W niemieckim prawie jest przepis przewidujący kary dla sędziów i urzędników, ale pozwala on na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej tylko w razie prowadzenia postępowania lub podjęcia decyzji prawnej, naruszającej prawo na rzecz jednej ze stron lub na jej niekorzyść. W Niemczech nie ma mowy o karaniu za wyrok, ani za stosowanie się do orzeczeń TSUE
Krzysztof Sobczak
10.12.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski