Część merytoryczna konferencji rozpocznie się 18 października o godzinie 9 rano. Do tego dnia - o czym warto pamiętać - trwają też zapisy na transmisje online.Link z dostępem do wystąpień będzie rozesłany drogą mailową przez firmę Meeting 15. Umożliwi on uczestnictwo w czasie rzeczywistym oraz obejrzenie części wystąpień w ciągu trzech tygodni po zakończeniu wydarzenia. 

Link do rejestracji>>

Na tegoroczny program  konferencji składa się 20 sesji i paneli dyskusyjnych z udziałem ponad 40 krajowych i międzynarodowych specjalistów, którzy podzielą się swoją wiedzą z zakresu m.in. prawa, psychoterapii i profilaktyki krzywdzenia dzieci. Artystycznym wstępem do wydarzenia będzie emisja spektaklu „To my jesteśmy przyszłością!” w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Organizatorem jest Fundacja Dajemu Dzieciom Siłę.  

Czytaj: 
Przemoc ekonomiczna to też przemoc domowa - jest projekt zmiany ustawy>>

Za przemoc nie tylko na bruk - będzie zakaz zbliżania się i kontaktu z pokrzywdzonymi>>
 

Po pierwsze współpraca

- Fakt, że to już 18. edycja naszego wydarzenia, pokazuje długą drogę, którą przebyliśmy, ale także świadczy o tym, jak potrzebne jest tego typu forum umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń. Praca Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i wielu innych organizacji wskazuje, że interdyscyplinarna współpraca skupiona wokół potrzeb dzieci przynosi najlepsze rezultaty. Serdecznie zapraszam do udziału wszystkie osoby chętne do poszerzania swojej perspektywy zawodowej i jeszcze skuteczniejszej pomocy. My dorośli nie jesteśmy bezradni wobec przemocy – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Podczas sesji inaugurującej wydarzenie zostanie zaprezentowana najnowsza kampania społeczna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Wysoki sądzie, zobacz mnie”, zwracająca uwagę na specyfikę postępowań sądowych z udziałem dzieci oraz na potrzeby niepełnoletnich uczestników tych postępowań.

Linda Cordisco Steele z amerykańskiego National Children’s Advocacy Centre podzieli się swoim 30-letnim doświadczeniem w przesłuchiwaniu dzieci wykorzystywanych seksualnie. Jeden z paneli dyskusyjnych będzie poświęcony wyzwaniom, z którymi borykają się kuratorzy procesowi, czyli prawni reprezentanci dzieci uczestniczących w procedurach sądowych. Jeden z paneli będzie także poświęcony nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Katarzyna Makaruk i Joanna Włodarczyk z FDDS przedstawią również wyniki swojego najnowszego badania dotyczącego tego, jak wygląda w Polsce lokalna oferta wsparcia dzieci pokrzywdzonych przestępstwem i w jakim stopniu zaspokaja ona potrzeby podopiecznych.

 

Wraca temat systemu analizy przypadków śmierci dzieci 

Dyskusja będzie poświęcone systemowej analizie przypadków śmierci dzieci, o której wprowadzenie w Polsce od lat zabiega Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (projekt ustawy przygotowany przez Fundację i Kancelarię Prezydenta zgodnie z zapowiedziami powinien wkrótce trafić do Sejmu). 

Uczestnicy konferencji zapoznają się też z lukami występującymi w obecnym systemie wsparcia i jak w praktyce może wyglądać systemowa analiza przypadków śmierci dzieci podczas warsztatu na ten temat, który poprowadzą Anna Krawczak z Uniwersytetu Warszawskiego i Jolanta Zmarzlik z FDDS. Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona, osoby chętne będą proszone o zapisywanie się niezależnie od zapisów na konferencję, więcej informacji na ten temat podczas panelu „Systemowa analiza przypadków śmierci dzieci”, który rozpocznie się 19 października o godzinie 9.00.

Profilaktyka i pomoc

O tym, jakie znaczenie ma edukacja seksualna, przeciwdziałanie stereotypom związanym z płcią oraz bezpieczeństwo online w kontekście ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem będą rozmawiać Iza Jąderek, dr Iwona Chmura-Rutkowska z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Ewa Dziemidowicz z FDDS.

Zaproszenie do udziału w tegorocznej konferencji przyjął także dr Martin Finkel z Rowan Uniwersity, uznany specjalista w dziedzinie medycznej oceny symptomów wykorzystywania seksualnego dzieci i autor kilkukrotnie wznawianego podręcznika na ten temat. Doktor będzie mówił o aspektach diagnostycznych i terapeutycznych związanych z medycznym rozpoznawaniem wykorzystywania seksualnego oraz o tym, jak włączać pierwotną profilaktykę wykorzystywania seksualnego dzieci w opiekę kliniczną.

Z kolei dr Michael Ungar, terapeuta rodzinny i wykładowca Uniwersytetu Dalhous w Kanadzie, przedstawi sprawdzone w praktyce strategie, jakimi mogą się posługiwać rodziny, szkoły, służby pomocowe i społeczności, aby budować rezyliencję dzieci pokrzywdzonych przestępstwem. Zarówno zaprezentowane działania, jak i współpraca tych środowisk mają służyć wspieraniu dzieci w sposób jak najlepiej dopasowany do ich potrzeb.

Natomiast dr Gordon Neufeld, założyciel The Neufeld Institute pracującego w oparciu o teorię więzi, w wystąpieniu pod znamiennym tytułem: „Od stresu do siły – jak pomóc dzieciom, by mogły zrobić więcej niż tylko przetrwać” będzie mówił o budowaniu odporności dzieci na konsekwencje krzywdzenia zarówno na poziomie indywidualnym, jak i poprzez system edukacji.

Osobny panel zostanie poświęcony sytuacji i wspieraniu osób nieheteronormatywnych i transpłciowych jako grupy szczególnie narażonej na wiktymizację. W tej sprawie głos zabiorą prof. dr hab. Grzegorz Iniewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Paweł Rudnicki i dr Marzanna Pogorzelska oraz przedstawiciele FDDS Łukasz Wojtasik i Anna Czołnik.