Deklarację taką wiceminister złożył podczas zorganizowanej we wtorek wideokonferencji Digital Justice Ministerial Forum, poświęconej cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości w państwach Unii Europejskiej. W Forum uczestniczyli przedstawiciele ministerstw sprawiedliwości, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Rada Europejska w czerwcu br. zatwierdziła "podejście ogólne do projektu rozporządzenia o systemie e-CODEX". System ten ma zwiększyć skuteczność transgranicznej łączności między właściwymi organami sądowymi oraz ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości obywatelom i firmom.

Unijny system wspiera transgraniczne postępowania cywilne i karne

e-CODEX to zbiór elementów oprogramowania umożliwiający łączność między systemami krajowymi. Dzięki niemu użytkownicy (właściwe organy sądowe, adwokaci i obywatele) mogą elektronicznie wysyłać i otrzymywać dokumenty, formularze, dowody i inne informacje w sposób szybki i bezpieczny. System e-CODEX pozwala tworzyć interoperacyjne i bezpieczne zdecentralizowane sieci komunikacyjne między krajowymi systemami IT i wspiera transgraniczne postępowania cywilne i karne. Przykładowo już teraz stanowi bazę dla cyfrowej wymiany e-dowodów oraz wspiera komunikację w zakresie europejskich nakazów dochodzeniowych i wzajemnej pomocy prawnej we współpracy sądowej w sprawach karnych.

System e-Codex umożliwia interoperacyjność systemów informatycznych stosowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości. Pozwala na łączność między różnymi krajowymi systemami e-sprawiedliwości i prowadzenie procedur transgranicznych w sprawach cywilnych i karnych.

Jednolity systemu informatyczny dla sądów 

Przy okazji Sebastian Kaleta mówił, że polski resort sprawiedliwości przewiduje wprowadzenie dla wszystkich sądów powszechnych jednolitego systemu informatycznego. - To będzie milowy krok informatyzacji sądownictwa w Polsce. Nasze plany uwzględniają współpracę z systemem prokuratury, a docelowo – także policji. Pozwoli to zinformatyzować proces całego postępowania karnego i spraw o wykroczenia – powiedział.

Wiceminister mówił o osiągnięciach cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym o Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To przełom, który oznacza koniec papierowej biurokracji. Dzięki e-KRS sądy działają sprawniej, a przedsiębiorcy np. na założenie spółki nie muszą już czekać sześć miesięcy, lecz odbywa się to błyskawicznie, poprzez internet.

Czytaj: Rozprawy online codziennością sądów, ale podstawą nadal prawna prowizorka>>

 

Sebastian Kaleta podkreślił także związek między cyfryzacją a niezawisłością sądów. Przedstawił w tym kontekście System Losowego Przydziału Spraw wdrożony w polskich sądach w 2018 r. Jak podał, w 2020 r. przydzielono sędziom poprzez losowanie prawie 3,7 mln spraw. System zapewnia całkowicie losowy przydział składów orzekających do poszczególnych spraw, a ponadto łączy zasadę losowości z zasadą proporcjonalnego przydziału spraw. - Daje to sędziom gwarancję jednolitych zasad obciążenia obowiązkami, uwzględniając ich funkcje czy rangę prowadzonych postępowań w przypadku szczególnie obszernego materiału dowodowego - mówił.

Czytaj: MS po wyroku NSA ujawnia algorytm Systemu Losowego Przydziału Spraw>>

Infrastruktura pod kontrolą państwa

Wiceminister zaznaczył, w cyfryzacji ważne jest bezpieczeństwo rozwiązań i oprogramowania. - Ostrożnie podchodzimy np. do wykorzystywania "chmur publicznych" w obszarze sądownictwa – zauważył. Zapowiedział, że polski wymiar sprawiedliwości będzie opierać się o infrastrukturę, nad którą państwo będzie mieć kontrolę, a do każdego oprogramowania stosowanego w sądownictwie będzie posiadać pełne prawa.