Sądy mają do 1 stycznia 2013 roku mają czas na utworzenie biur obsługi interesantów. Wówczas bowiem...
Krzysztof Sobczak
10.04.2012
Do tej pory uznawano za oczywiste, że usługi przesyłu listów o wadze poniżej 50 gramów może...
Krzysztof Sobczak
10.04.2012
Wykorzystywanie zwierząt w celach zarobkowych jako tło zdjęć robionych turystom jest częste w...
PAP
10.04.2012
Wyrok karny za nadużycie stanowiska dla naukowca, który na żądanie sądu nie udostępnił wyników...
Katarzyna Warecka
10.04.2012
Potrzebna jest rewizja niektórych przepisów prawa lotniczego oraz innych ustawi rozporządzeń w...
Krzysztof Sobczak
10.04.2012
Wykonawcy nie mają obowiązku dołączać do swoich ofert dokumentów czy oświadczeń niewymaganych w...
10.04.2012
Zakwalifikowanie danej osoby, jako członka zarządu nie jest zależne od tego, czy i w jakim zakresie...
Michał Malinowski
10.04.2012
Z dniem 1 lipca 2012 r. zlikwidowanych zostanie ponad sto sądów rejonowych. Sprawy z zakresu prawa...
10.04.2012
Trzeba jak najszybciej zmienić przepisy, które uniemożliwiają ratyfikowanie konwencji ws. przemocy...
PAP
10.04.2012
Trybunał Konstytucyjny wyznaczył na 8 maja br. rozprawę z wniosku Prezydenta RP o zbadanie...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.04.2012
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 11- 13 kwietnia Sejm zajmie się senackim...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.04.2012
Konieczne jest zwiększenie demokratycznej kontroli nad prokuraturą, bo jej autonomia poszła w...
PAP
09.04.2012
W tym tygodniu, na trzydniowym posiedzeniu, Sejm zajmie się m.in. propozycjami zmian w kodeksach, a...
PAP
09.04.2012
W Polsce często ubezwłasnowolniane są osoby, których stan zdrowia pozwala na to, by świadomie...
09.04.2012
Policjanci apelują, aby w poniedziałek wielkanocny, tzw. lany, oblewając się wodą, szanować...
PAP
09.04.2012
Nabywca lokalu mieszkalnego z bonifikatą, który zbył ten lokal przed upływem pięciu lat od dnia...
09.04.2012
Polscy sędziowie i prokuratorzy nie mają dostatecznej wiedzy o prawach człowieka, co źle wpływa na...
Krzysztof Sobczak
09.04.2012
Odmowa zmiany terminu rozprawy wyznaczonej na dzień święta żydowskiego nie narusza wolności...
Katarzyna Warecka
09.04.2012
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. rozszerzeniu uległ katalog zadań powiatu o dofinansowanie usług tłumacza...
09.04.2012
Na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ochrony...
Łukasz Matłacz
08.04.2012
Zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej rok 2012 będzie rokiem zmian w zakresie ochrony...
Krzysztof Sobczak
08.04.2012
Różne zasady wyliczania wysokości świadczeń emerytalnych w przypadku duchownych katolickich i...
Katarzyna Warecka
08.04.2012
Orzecznictwo Trybunału w Strasburgu nie jest wystarczająco znane polskiemu wymiarowi...
Starzewski Łukasz
07.04.2012
Prof. Zbigniew Ćwiąkalski pozytywne ocenia dwa lata funkcjonowania ustawy rozdzielającej...
Katarzyna Żaczkiewicz
07.04.2012
Minister Jarosław Gowin powiedział, że zgłoszony przez PiS postulat wykreślenia z Konstytucji art....
Katarzyna Żaczkiewicz
07.04.2012
Po 13 grudnia 2016 r. producenci żywności będą musieli informować o wartości odżywczej produktów...
PAP
07.04.2012
W Anglii obowiązuje od piątku zakaz wystawiania papierosów na widok publiczny w dużych...
PAP
07.04.2012
Od 3 maja zmienią się przepisy dotyczące składania pełnomocnictwa. Do pozwu trzeba będzie dołączyć...
Monika Sewastianowicz
07.04.2012
Brak zwolnienia z obowiązku złożenia zeznań na niekorzyść długoletniego partnera ze związku...
Katarzyna Warecka
07.04.2012
Minister Finansów wyjaśnił, że korzystanie ze służbowych środków transportu w związku z...
Katarzyna Bogucka
07.04.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski