Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko nie jest więźniem sumienia, choć jest represjonowana...
PAP
24.05.2012
Znacznie mają stanieć opłaty od pozwu za ochronę dóbr osobistych. Ma to ułatwić dochodzenie...
PAP
24.05.2012
Nie 5 mln zł, ale maksymalnie 100 tys. zł będzie wynosić opłata od skargi do sądu na wyrok Krajowej...
Krzysztof Sobczak
24.05.2012
Prokuratorskie dochodzenie w sprawie domniemanego tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach na...
24.05.2012
Sejmowe komisje przyjęły projekt zmian prawa o zgromadzeniach, wprowadzający m.in. zakaz...
PAP
24.05.2012
Sejm mógłby żądać od prokuratora generalnego informacji na temat np. ścigania przestępczości....
Krzysztof Sobczak
24.05.2012
Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważny wyrok dotyczący kwestii ochrony konsumentów. Wyrokiem tym...
Wioleta Gasińska
24.05.2012
Rynek
Przestępstwa zaliczane do szczególnie poważnych dziedzin przestępczości wymienionych w Traktacie o...
Rafał Bułach
24.05.2012
23 maja br. weszły w życie przepisy określające organy właściwe w zakresie kontroli podatników...
Jolanta Mazur
24.05.2012
Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła w środę bez zastrzeżeń zawiadomienie premiera o...
PAP
24.05.2012
Wszystkie kluby opowiedziały się w środę za ratyfikacją Porozumienia europejskiego w sprawie osób...
PAP
24.05.2012
Sejmowa komisja rolnictwa negatywnie zaopiniowała propozycję Ruchu Palikota, aby do definicji...
PAP
24.05.2012
Polskie nastolatki podejmują współżycie płciowe w wieku 16 - 18 lat. Tymczasem ginekolog może...
Krzysztof Sobczak
24.05.2012
Trybunał Konstytucyjny rozpozna 5 czerwca 2012 r. wniosek Prezydenta RP dotyczący określenia...
Katarzyna Żaczkiewicz
24.05.2012
Sejmowa komisja finansów publicznych zajmie się w środę zmianami w ustawie o spółdzielczych kasach...
PAP
23.05.2012
Policja rozpoczęła procedurę w sprawie uchylenia immunitetu posłance Annie Sobeckiej (PiS) w...
PAP
23.05.2012
W przyszłym tygodniu gotowe powinno być moje stanowisko odnoszące się do sprawozdania prokuratora...
PAP
23.05.2012
Wielka Brytania nie zezwoli winnym łamania praw człowieka przywódcom państwowym na przybycie na...
PAP
23.05.2012
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski uważa, że dostęp do egzaminów...
Katarzyna Żaczkiewicz
23.05.2012
Parlament Europejskizaproponował w środę objęcie proponowanym przez KE podatkiem od transakcji...
PAP
23.05.2012
W związku ze zbliżającym się terminem wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zarząd SSP...
Katarzyna Żaczkiewicz
23.05.2012
Prawnicy
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych wprowadzające...
Krzysztof Sobczak
23.05.2012
Premier Donald Tusk zaapelował w środę do taksówkarzy, aby uszanowali prawo dotyczące demonstracji...
23.05.2012
Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, minister sprawiedliwości, szef MSZ i minister pracy...
Grodecki Tomasz
23.05.2012
Pozostawienie sprostowań, likwidacja odpowiedzi jako formy reakcji na publikacje, wykreślenie...
Andrzej Gajcy
23.05.2012
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ogłosiła, że można składać zgłoszenia w celu odbycia stażu w...
Katarzyna Żaczkiewicz
23.05.2012
Rynek
Polskie Towarzystwo Legislacji oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów popierają w projekcie ustawy...
Katarzyna Żaczkiewicz
23.05.2012
W środę po godz. 9 Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. przygotowanym...
Szymańska Agnieszka
23.05.2012
Konieczne jest włączenie przepisów, regulujących funkcjonowanie dozoru elektronicznego, do ogólnego...
PAP
23.05.2012
Argumenty Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz nie przekonały wczoraj rząduRada Ministrów odłożyła...
Krzysztof Sobczak
23.05.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski