Jeżeli spojrzymy na to poprzez liczbę spraw rozpatrywanych przez stałe i doraźne sądy polubowne, to ona jest porównywalna z liczbą spraw, które trafiają do takich sądów w krajach o znacznie większym potencjale gospodarczym. W tym roku do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej wpłynie 400, może 450 pozwów, i to jest liczba imponująca, jeżeli porównamy ją z wynikami, jakie ogłaszają takie znane sądy, jak sztokholmski sąd arbitrażowy, czy bardzo renomowany sąd przy wiedeńskiej izbie handlowej. Jeśli dodamy do tego informacje dotyczące spraw rozpatrywanych w arbitrażu doraźnym, czyli nieinstytucjonalnym, to możemy zasadnie przyjąć, że w Polsce każdego roku do arbitrażu trafia w sprawach gospodarczych około tysiąca spraw. To nie jest mała liczba. Ona odzwierciedla znaczne już zainteresowanie arbitrażem i gotowość dokonywania tzw. zapisu na sąd polubowny w umowach gospodarczych przez coraz liczniejszych przedsiębiorców i prawników, którzy im doradzają.
O rosnącej popularności arbitrażu w Polsce świadczy też rosnąca liczba publikacji na ten temat. W ciągu ostatnich trzech lat ukazały się trzy zupełnie fundamentalne opracowania z dziedziny sądownictwa polubownego, rośnie liczba prac o charakterze przyczynków, ogromnie wzrosło zainteresowanie tą tematyką młodzieży akademickiej, coraz więcej prac magisterskich i doktorskich poświęcanych jest arbitrażowi.
Pewnym probierzem powodzenia arbitrażu jest także liczba skarg wnoszonych przeciwko orzeczeniom sądów polubownych. Jak dowiedziałem się niedawno w Departamencie Sądów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym roku do sądów wpłynęło zaledwie kilka takich skarg. W ubiegłym roku było 12 skarg, a więc w sumie bardzo mało, w stosunku do liczby spraw rozstrzyganych przez polskie sądy polubowne - powiedział mec. Marek Furtek.

O sytuacji w polskim arbitrażu, a także o korzyściach wynikających z jego stosowania, rozmawiali 16 czerwca uczestnicy debaty "Zarządzanie sporem arbitrażowym. Arbitraż - sąd przyjazny dla przedsiębiorców", zorganizowanej w Sądzie Arbitrażowym przy KIG, we współpracy z kancelarią prawną Łaszczuk i Wspólnicy i Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska.
W panelu uczestniczyli:
1. Marek Furtek - radca prawny, prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
2. Maciej Łaszczuk - adwokat, partner zarządzający kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Jest arbitrem na listach szeregu stałych sądów arbitrażowych, w tym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan.
3. Prof. Krystyna Szczepanowska–Kozłowska - pracuje w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie kieruje Katedrą Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych. Jest także radcą prawnym i zastępcą przewodniczącego Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
4. Justyna Szpara - adwokat, partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Jest arbitrem na liście Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan.

Zapis debaty >>>