– Wszystkie samorządy – adwokacki, radcowski i notarialny – mają ustawowy obowiązek dostarczania ministrowi sprawiedliwości każdej podjętej uchwały – tłumaczy Iwona Kujawa, dyrektor departamentu nadzoru nad aplikacjami w Ministerstwie Sprawiedliwości. Notariusze są rekordzistami wśród samorządów prawniczych w łamaniu prawa. Ostatnio Sąd Najwyższy uznał za niezgodne z prawem uchwały izb w Katowicach, Poznaniu, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie oraz Szczecinie. Ostatnio zakwestionowane uchwały notariuszy przewidywały między innymi, że wpis na listę aplikantów nie jest równoznaczny z możliwością rozpoczęcia szkolenia. Rady nałożyły na aplikantów obowiązek znalezienia sobie patronów.– Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone uchwały i stwierdził, że samorząd notarialny ma obowiązki o charakterze publicznoprawnym. Do tych obowiązków należy między innymi organizowanie aplikacji – mówi Iwona Kujawa. Na bezprawne działania notariuszy zwrócił uwagę także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem prezes urzędu kodeks etyki zawodowej notariusza ograniczał bezpodstawnie konkurencję na rynku usług prawniczych. UOKiK zakwestionował postanowienie zawarte w kodeksie etycznym pozwalające notariuszowi otworzyć kancelarię w budynku, w którym mieści się już inna kancelaria, jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Rady Izby Notarialnej.
UOKiK zakwestionował także brak możliwości reklamowania działalności zawodowej przez adwokatów. Zdaniem urzędu powoduje to zmniejszenie dostępu do informacji o świadczonych usługach na rynku, utrudnia rozwój konkurencji i nie sprzyja interesom konsumentów i małych przedsiębiorstw.

Źródło: Gazeta Prawna 17.06.2010. >>>