Mniej kar w zawieszeniu - to cel nowego projektu zmian kodeksie karnym. Prof. Monika Płatek uważa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.05.2014
Naczelna Rada Adwokacka przypomni swoim członkom o rzetelności i kulturze słowa w wypowiedziach...
Krzysztof Sobczak
15.05.2014
Prawnicy
W ciagu roku podwoiła się liczba ujawnionych czynów uwodzenia dzieci i nastolatków przez internet....
Krzysztof Sobczak
15.05.2014
Obowiązujące od 11 maja br. przepisy wykonawcze regulują m.in. tryb nadawania funkcjonalności...
Adam Bochentyn
15.05.2014
Urząd ma obowiązek sporządzić uwierzytelniony odpis akt, nawet jeśli postępowanie w sprawie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.05.2014
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie zostało zwolnione jedno stanowisko sędziego.
Katarzyna Irytowska
14.05.2014
Rynek
W ubiegłym roku do RPO skierowano ponad 35 tys. spraw; to o 22 proc. więcej niż w 2012 r. - wynika...
PAP
14.05.2014
Wyrok trybunału sprawiedliwości w sprawie konieczności usuwania danych osobowych z serwisu Google'a...
PAP
14.05.2014
Sąd w Lublinie warunkowo umorzył w środę sprawę dwóch studentów z Turcji oskarżonych o publiczne...
PAP
14.05.2014
Rozwój pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Europie to temat międzynarodowej konferencji,...
Krzysztof Sobczak
14.05.2014
Co najmniej tysiąc pozwów o waloryzację pensji złożyli pracownicy sądownictwa - ocenia Marlena...
PAP
14.05.2014
Prawnicy
Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało we wtorek 13 maja br. do konsultacji publicznych i do...
Krzysztof Sobczak
14.05.2014
Karę w wysokości 30 mln euro za niewykonanie wcześniejszego wyroku ETS, dotyczącego podjęcia...
Rafał Bujalski
14.05.2014
Od dziś działa nowa strona internetowa -liberties.eu - poświęcona w pełni tematyce praw człowieka i...
Krzysztof Sobczak
14.05.2014
Organy kontroli skarbowej oraz podatkowe niewystarczająco skutecznie walczyły z oszustwami...
Krzysztof Sobczak
14.05.2014
Rafał Fronczek został wybrany na kolejną kadencję na prezesa Krajowej Rady Komorniczej. Zdecydowali...
Krzysztof Sobczak
14.05.2014
Prawnicy
Hostel czynny przez całą dobę, usytuowany między lokalami mieszkalnymi - to inny sposób...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.05.2014
Tylko poprzez podejmowanie wszelkich możliwych działań zmierzających do prawnego i faktycznego...
Krzysztof Sobczak
14.05.2014
Minister gospodarki Janusz Piechociński poinformował, że wystąpił o zaskarżenie przez rząd do...
PAP
13.05.2014
Prezydent Bronisław Komorowski opowiada się za powstaniem w Polsce systemu bezpłatnej pomocy...
PAP
13.05.2014
Trybunał Konstytucyjny w składzie jednoosobowym Leona Kieresa, sędziego TK, po wstępnym rozpoznaniu...
Krzysztof Sobczak
13.05.2014
MSW chce, aby kierowca, który przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km/h, tracił prawo jazdy i był...
PAP
13.05.2014
Narusza konstytucję przepis, że rozwiedziony małżonek ma prawo do renty rodzinnej po śmierci...
PAP
13.05.2014
Po uchyleniu przez Trybunał UE tzw. dyrektywy retencyjnej coraz bardziej nagląca staje się potrzeba...
PAP
13.05.2014
Zenon Klatka, były prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, jest głównym autorem projektu nowego...
Krzysztof Sobczak
13.05.2014
Prawnicy
Dopłata za prawnika z urzędu, a także wyższe taksy dotyczące rozliczeń między stronami to wspólne...
Krzysztof Sobczak
13.05.2014
Rynek
Uchwalona ostatnio przez Sejm ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks...
Monika Sewastianowicz
13.05.2014
Ruch społeczny Niepokonani 2012, skupiający osoby pokrzywdzone przez instytucje państwa, zdecydował...
PAP
13.05.2014
Polskie urzędy konsularne będą współpracować z Krajową Radą Notarialną w zakresie poszerzania...
Krzysztof Sobczak
13.05.2014
Krajowa Rada Sądownictwa powinna podjąć działania mające na celu określenie granic sprawowania...
Krzysztof Sobczak
13.05.2014