Budowanie wizerunku – od czego zacząć?

Doradca podatkowy

Wielu właścicieli małych i średnich firm ma świadomość , jak ważne jest świadome i zaplanowane budowanie wizerunku przedsiębiorstwa oraz aktywna komunikacja z otoczeniem. Nie tylko w zakresie public...

28.08.2014

Samorząd doradców podatkowych w regionach

Doradca podatkowy

W miastach wojewódzkich działa 16 Regionalnych oddziałów Izby, które realizują zadania wynikające ze Statutu KIDP oraz z uchwał Krajowych Zjazdów.

28.08.2014

Jak ubiegać się o zwolnienie ze składek członkowskich?

Doradca podatkowy

IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych postanowił, że Krajowa Rada może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podejmować decyzję o zwolnieniu w całości lub w części z obowiązku opłacania składek...

25.08.2014

Grupy docelowe działań public relations

Doradca podatkowy

Adresatami działań public relations są nie tylko klienci. Kompleksowa i spójna strategia PR powinna obejmować całe otoczenie przedsiębiorstwa.

25.08.2014

Jak zostać doradcą podatkowym po deregulacji

Doradca podatkowy

Tak zwaną trzecią transzą deregulacji niektórych zawodów w zasadzie całkowicie uwolniono możliwość wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy deregulacja...

19.08.2014

Podnoszenie kwalifikacji - ewidencja punktów z urzędu

Doradca podatkowy

W przypadku niektórych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych znanych Krajowej Radzie Doradców Podatkowych z urzędu, wszystkie czynności dotyczące rejestracji danego...

14.08.2014

Strategia niedoceniana

Doradca podatkowy

Połowa polskich przedsiębiorstw z sektora MSP ma sformułowaną strategię marketingową, z czego u nieco ponad 1/3 firm funkcjonuje ona w formie spisanej. Tymczasem strategia marketingowa to konieczny...

14.08.2014

Czynności doradztwa podatkowego nie tylko dla doradców

Doradca podatkowy

W niedzielę, 10 sierpnia br., wchodzą w życie przepisy ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, które znoszą niektóre ograniczenia w podejmowaniu i...

08.08.2014

Sytuacja kryzysowa

Doradca podatkowy

W każdym biznesie trzeba liczyć się z powstaniem sytuacji kryzysowej. Zazwyczaj przychodzi ona w najmniej oczekiwanym momencie, sprowadzając panikę i chaotyczne reakcje. Tymczasem w każdej...

08.08.2014

Jak skutecznie komunikować się z otoczeniem?

Doradca podatkowy

Na co dzień zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym - komunikujemy się. W wielu przypadkach problemy, nieporozumienia i konflikty wynikają z błędów zachodzących podczas wymiany informacji.

01.08.2014

Networking – siła rekomendacji

Doradca podatkowy

Indywidualne rozmowy o biznesie z przedsiębiorcami z różnych branż jednego regionu, wymiana wizytówek, a potem emocjonujące gry w stylu Jamesa Bonda to program jednego ze spotkań networkingowych....

25.07.2014

Sukces, czyli co?

Doradca podatkowy

Jakie czynniki (zewnętrzne i wewnętrzne) sprzyjają rozwojowi mikroprzedsiębiorstw? Czym dla przedsiębiorców jest przedsiębiorczość i sukces w biznesie?

18.07.2014

Folder jako instrument public relations

Doradca podatkowy

Drukowane materiały informacyjne wciąż są ważnym narzędziem promocji, ale pod warunkiem, że nie są laurką dla firmy i jej właścicieli, ale spełniają funkcję informacyjną. Prestiżowy charakter takiego...

11.07.2014

Praktyki zawodowe po deregulacji

Doradca podatkowy

Po 10 sierpnia br. zmienią się przepisy regulujące odbywanie praktyk przez kandydatów do zawodu doradcy podatkowego. W tym dniu wejdą bowiem w życie przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu...

11.07.2014