Wydatki na rzecz osób przyjeżdżających z Ukrainy bez prawa do zaliczenia w koszty

CIT PIT Ukraina

Zaliczenie wydatków na rzecz uchodźców z Ukrainy w koszty podatkowe możliwe jest tylko na zasadach ogólnych wynikających z ustaw o CIT i PIT, czyli pod warunkiem wykazania, iż zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów - pisze Urszula Zielińska, doradca podatkowy w kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp.k.

26.09.2022

Fiskus utrudnia rozliczanie w kosztach wydatków na reklamę

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Koszty marketingu nie zawsze stanowią wydatki na reprezentację. Oznacza to, że mogą być kosztem uzyskania przychodów. O tej zasadzie nie pamięta jednak skarbówka, która masowo odmawia odliczania wydatków związanych z marketingiem i reklamą. Po stronie podatników coraz częściej stają jednak sądy administracyjne. Najnowszy przykład to wrześniowy wyrok WSA w Gdańsku.

26.09.2022

Problematyczne obowiązki podatkowe spółek nieruchomościowych i ich wspólników

CIT VAT Budownictwo

Już 30 września 2022 roku upływa termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturach właścicielskich za 2021 rok. Im bliżej jednak temu terminowi, tym więcej wątpliwości pojawia się wśród podmiotów nieruchomościowych i ich doradców - piszą Tomasz Krasowski i Marta Cieśla z kancelarii Dentons.

20.09.2022

Doradcy podatkowi: bez nowych technologii ani rusz

Podatki i opłaty lokalne CIT VAT Doradca podatkowy Nowe technologie LegalTech

W podatkach, jak w mało której gałęzi prawa, dynamiczne zmiany przepisów niemal natychmiast wymuszają używanie nowoczesnych technologii przez podatników, a także obsługujących ich doradców podatkowych. Jednak prawdziwa rewolucja technologiczna nadejdzie w tej dziedzinie w przyszłym roku, gdy pojawi się obowiązek fakturowania online.

16.09.2022

NSA: Skarbówka nie może odbijać piłeczki do podatnika

CIT VAT Prawo gospodarcze

Organy skarbowe nie mogą przerzucać odpowiedzialności za ocenę prawną deklarowanych faktów na podatnika. Rolą wnioskującego jest zadeklarować fakty, zaś organ powinien ocenić tę deklarację pod względem prawnym, nie tylko według przepisów podatkowych. Powinien też dokonać wykładni przepisów licznych ustaw niepodatkowych, o ile ta ocena rzutuje na finalną ocenę podatkową – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

15.09.2022

Apel o przywrócenie amortyzacji mieszkań na wynajem - obniżyłaby ceny

CIT PIT Budownictwo Polski Ład Ukraina

Trzeba wprowadzić ulgi, które przywrócą równowagę na rynku wynajmu - apelują do Ministerstwa Finansów organizacje deweloperów i właścicieli mieszkań. Zwracają uwagę, że do Polski trafiło wielu ukraińskich uchodźców, co ograniczyło dostępność mieszkań na wynajem i podbiło ceny. Chodzi o przepisy tzw. Polskiego Ładu, które pozbawiły właścicieli mieszkań i budynków możliwości ich amortyzacji.

12.09.2022

CRBR – nowelizacja ułatwi wyszukiwanie beneficjentów rzeczywistych

CIT VAT Finanse

Ułatwienie codziennego korzystania z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwłaszcza poprzez wprowadzenie możliwości wyszukiwania za pomocą nazwy podmiotu, a nawet po wpisaniu co najmniej minimalnej ilości znaków - to zasadniczy cel projektowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

09.09.2022

Rozliczenia spółek komandytowych wciąż niejasne

CIT Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Ubiegłoroczna rewolucja w opodatkowaniu spółek komandytowych może mieć swoje nieoczekiwane skutki, które ujawniają się dopiero dziś. Przepisy przejściowe nie uregulowały wszystkich kwestii związanych z dokumentacją cen transferowych w takich spółkach. Może się okazać, że już do końca września będą one musiały złożyć informację TP-R.

08.09.2022

Najwięksi podatnicy CIT pokazani z różnych stron

Finanse publiczne CIT

Wśród podatników CIT największe kwoty wpłacają banki i firmy handlowe - wynika z raportu Polityki Insight. Autorzy przeanalizowali dane o opodatkowaniu największych polskich firm nieco szerzej, niż to robi Ministerstwo Finansów w oficjalnych statystykach. Wzięli pod uwagę nie tylko bieżące dane, ale też rozliczenia w poprzednich latach.

07.09.2022

Zmiany w przepisach o cenach transferowych mają blaski i cienie

CIT VAT

Sejm już pracuje nad projektem zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych. Zmiany te ujęto w projekcie ustawy mającej na celu poprawę Polskiego Ładu w zakresie podatku CIT. Uchylone mają być przepisy o pośrednich transakcjach rajowych. Wbrew pozorom nie wszystkie z proponowanych zmian są korzystne dla podatników.

06.09.2022

Sejm naprawia Polski Ład zmianami w CIT

CIT Polski Ład

Sejm rozpoczął już prace nad ustawą przewidującą odroczenie podatku minimalnego, redukcję biurokracji przy niektórych transakcjach i zniesienie przepisów o ukrytych dywidendach. Taka jest treść rządowego projektu zmiany ustawy o CIT. Nowela ma częściowo odwracać skutki reform wprowadzonych od początku 2022 r.

02.09.2022

Przed firmami kolejne ograniczenia w finansowaniu dłużnym

CIT Podatki międzynarodowe Prawo europejskie

Komisja Europejska opublikowała niedawno projekt nowej dyrektywy, która wprowadzi spore zmiany w kwestii finansowania dłużnego, z perspektywy podatkowej. Projekt dyrektywy zakłada, że krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy zostaną opublikowane do końca 2023 r. i nowe przepisy będą mieć zastosowanie począwszy od 2024 r. – pisze Remigiusz Fijak, ekspert w ID Advisory.

31.08.2022

Wydatki na rzecz uchodźców nie do odliczenia, bo nie realizują przesłanek społecznej odpowiedzialności biznesu

CIT Doradca podatkowy Ukraina

Uznanie wydatków na pomoc uchodźcom z Ukrainy za koszty podatkowe możliwe jest na podstawie przepisu szczególnego wprowadzonego ustawą z 12 marca br. o pomocy obywatelom Ukrainy. Preferencja ta nie obejmuje jednak wydatków na zakup towarów i dokonanie świadczeń przekazanych bezpośrednio na rzecz obywateli Ukrainy - wynika z najnowszej interpretacji.

30.08.2022

W grupie siła, czyli korzyści z uczestnictwa w grupie spółek dla poszczególnych jej członków

CIT Doradca podatkowy Finanse

Wchodzące w życie z dniem 13 października 2022 roku przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 807) wprowadzają do polskiego porządku prawnego przepisy regulujące tzw. prawo holdingowe. Przepisy te przewidują kwalifikowany typ powiązań pomiędzy spółkami, jakim będzie „grupa spółek” – pisze Robert Semczuk z Deloitte Legal.

29.08.2022

Polska Spółka Holdingowa bez dodatkowych barier

CIT Prawo gospodarcze

Nowe przepisy o CIT mają ułatwić tworzenie w naszym kraju spółek holdingowych. Znikną warunki związane ze strukturą holdingów oraz opodatkowanie 5 procent wartości dywidendy od spółek zależnych. Ministerstwo Finansów ma nadzieję, że zachęci to przedsiębiorców do tworzenia międzynarodowych struktur biznesowych z centralą w Polsce.

29.08.2022

Dwie koncepcje minimalnego CIT: polska i europejska. Na razie nie będzie żadnej

CIT Podatki międzynarodowe Polski Ład

Ani w bieżącym, ani w kolejnym roku, podatnicy CIT wykazujący straty albo niską rentowność nie zapłacą tzw. podatku minimalnego. Równocześnie może się pojawić europejski podatek minimalny od wielkich firm uzyskujących ponad 750 mln euro przychodów. Ministerstwo Finansów na razie nie ma jasnej koncepcji, czy obie te daniny będą obowiązywały równocześnie.

26.08.2022

Ma być mniej biurokracji w dokumentowaniu cen transferowych

CIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Mniej biurokracji w rozliczeniach CIT - taki ma być efekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ministerstwo Finansów zgodziło się na zniesienie uciążliwego obowiązku dokumentowania transakcji z firmami, które mogą mieć tylko pośrednie powiązania z rajami podatkowymi. Eksperci twierdzą: to dobry ruch, bo tropieniem oszustów powinien się zająć fiskus, a nie podatnicy.

24.08.2022

Kto musi dokumentować pośrednie transakcje rajowe? Fiskus rozwiewa wątpliwości

CIT PIT Podatki międzynarodowe

Spółka świadcząca usługi na rzecz niepowiązanego kontrahenta, którego rzeczywistym beneficjentem jest tzw. podmiot rajowy, nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych, skoro to ona jest rzeczywistym właścicielem należności wypłacanych jej przez kontrahenta. Potwierdza to interpretacja podatkowa dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB1-1.4010.237.2022.1.AW).

18.08.2022

Zatrzymana dywidenda w przekształcanej spółce bez PIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Spółka przekształcona nie będzie zobowiązana do poboru i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty dywidendy na rzecz wspólników będących osobami fizycznymi w zakresie, w jakim dywidenda będzie pochodzić z zysków zatrzymanych. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa. Spółki z o.o. przekształcone z komandytowych nie muszą więc płacić z tego tytułu PIT.

17.08.2022

Nie każda restrukturyzacja pozbawia prawa do estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Jeżeli spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, zostanie poddana podziałowi przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do drugiej spółki również opodatkowanej ryczałtem, to obie spółki zachowają prawo do tej formy opodatkowania. Taką korzystną interpretację wydała skarbówka.

12.08.2022