MF zmienia przepisy w sprawie urzędowego sprawdzenia

Zakres urzędowego sprawdzenia został ograniczony do działalności obejmującej produkcję wyłącznie koncentratu, także w przypadku gdy wydobyty urobek rudy miedzi zostanie przekazany w ilości...

23.12.2014

Od 1 stycznia nowe przepisy w sprawie zwrotu VAT

Minister finansów określił warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług lub przy imporcie towarów oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku...

23.12.2014

Od 1 stycznia nowy wzór pełnomocnictwa UPL-1

Od nowego roku będą obowiązywały nowe wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa.

23.12.2014

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze MSP

Doradca podatkowy

Wśród małych i średnich przedsiębiorców samo pojęcie CSR (z języka angielskiego: z ang. CSR Corporate Social Responsibility) jest różnie rozumiane lub w ogóle nieznane.

22.12.2014

Ograniczenia w wykonywaniu doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy, w ciągu 2 lat od dnia wpisu na listę, nie może wykonywać doradztwa podatkowego na rzecz osób, których sprawy rozstrzygał w ciągu ostatnich 3 lat przed ustaniem zatrudnienia lub...

22.12.2014

Jak dotrzeć tam, gdzie są nasi potencjalni klienci?

Doradca podatkowy

Mnogość instrumentów promocyjnych sprawia, że w zasadzie tylko ilość środków finansowych, jakimi dysponuje firma wyznacza granice promocji. Media społecznościowe kuszą możliwością dotarcia do...

22.12.2014

Rynek zweryfikuje ofertę biur rachunkowych

Czy barierą popytu na usługi księgowe jest brak pieniędzy w małych firmach? Czy o decyzji zatrudnienia dobrego księgowego decyduje skala ryzyka, tzn. Ile może stracić przedsiębiorca na skutek błędów...

22.12.2014

Przy reklamacji choinki potrzebny będzie paragon

Choinka, jak każdy inny produkt, powinna być w taki sposób oznaczona ceną, by kupujący nie miał żadnej wątpliwości co do jej wysokości. Przed zakupem warto też upewnić się, czy podana kwota to cena...

22.12.2014

Bony i talony świąteczne nie są zwolnione z podatku

W tym roku 44 proc. pracodawców planuje świąteczne prezenty dla pracowników. Eksperci przypominają, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia pieniężne i rzeczowe do wysokości 380 zł,...

18.12.2014