Głównymi tematami spotkania, które odbędzie się z Ministerstwie Finansów 9 marca br. w godz. 11.00-13.00, będzie optymalne wsparcie i ochrona uczciwych podatników, szybka i wiarygodna informacja podatkowa, nowy model kontroli podatkowej i aktywniejsze zwalczanie oszustw. Udział w spotkaniu potwierdzili liderzy największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i podatników. Jego gospodarzami będą: Mateusz Szczurek - minister finansów, Janusz Cichoń – sekretarz stanu oraz Jacek Kapica - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Podczas spotkania przedstawione zostaną planowane kierunki zmian w funkcjonowaniu administracji Podatkowej. Zaprezentowane zostaną główne elementy nowego systemu obsługi i wsparcia podatników, w tym projekt wzmocnienia Krajowej Informacji Podatkowej, utworzenie centrów obsługi, powołanie asystentów podatnika, zmiany w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych oraz nowe podejście do kontroli podatkowej, jej przebiegu i standardów.

Zobacz: Administracja podatkowa ma wspierać i chronić uczciwych podatników >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego