Trybunał orzeknie w sprawie zgodności art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych z Konstytucją. Pytanie prawne w sprawie wprowadzenia bezwzględnego zakazu urządzania gier na automatach poza kasynami gry zgłosił NSA oraz Sąd Rejonowy w Gdańsku.

Zgodnie z Dyrektywą 98/34/WE obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej jest notyfikowanie do Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne. Ma to służyć przejrzystości aktów prawnych oraz zapobiegać powstawaniu nowych barier w swobodnym przepływie towarów, swobodnym świadczeniu usług i prowadzeniu działalności. W ocenie sądów pytających kwestionowane przepisy ustawy o grach hazardowych mają charakter przepisów technicznych. Brak notyfikacji należy więc traktować jako istotną wadę postępowania ustawodawczego.

Na mocy kwestionowanych przepisów art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych zlikwidowano możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w formie salonów gier na automatach oraz punktów gier na automatach o niskich wygranych. W świetle przepisów ustawy o grach hazardowych prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie urządzania gier na automatach stało się dopuszczalne wyłącznie przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna. Zdaniem sądów ograniczenie wykonywania tego rodzaju działalności gospodarczej wyłącznie do niektórych podmiotów stanowi nadmierną ingerencję w wolność działalności gospodarczej, która nie mieści się w granicach konstytucyjnie dopuszczalnej swobody ustawodawcy.