Rosną wpływy z tytułu podatku od gier

Wpływy do budżetu państwa z podatku od gier są coraz wyższe. To dobry znak, jednakże wciąż brakuje rozwiązań, które pozwolą na skuteczną walkę z szarą strefą - uważa Łukasz Czucharski z Komitetu...

20.05.2015

Zaangażowanie społeczne jako czynnik wizerunku

Doradca podatkowy

Działalność pro publico bono, sponsoring czy mecenat nie są wymieniane jako instrumenty public relations. Można je określić jako działania wspierające, uzupełniające w stosunku do PR-u, ponieważ z...

20.05.2015

Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zakłada m.in. racjonalizację i uproszczenie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu...

20.05.2015

MF opracował wzór skróconej deklaracji VAT-12

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym określił wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu...

18.05.2015

Zmienia się właściwość urzędów i izb celnych

15 maja br. wchodzą w życie zmiany w zakresie właściwości poszczególnych urzędów i izb celnych, będące konsekwencją wdrażanych regulacji mających na celu optymalizację funkcjonowania struktury...

15.05.2015