Na podstawie ustawy z 9 kwietnia 2015 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605) dostawa pewnych towarów z kategorii elektroniki, tj. telefonów komórkowych (w tym smartfonów), komputerów przenośnych oraz konsoli do gier wideo zostanie objęta tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia VAT.

Zobacz: Nowelizacja wprowadzająca odwrócony VAT na tablety już opublikowana >>

Dostawcy, by móc rozliczyć daną transakcję na zasadach mechanizmu odwróconego obciążenia, powinni podjąć wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od takich dostaw, w tym uzyskania przekonania, że dokonują ich na rzecz podatnika VAT czynnego - wyjaśnił minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 32879.

W tym celu dostawcy obowiązani są do zachowania należytej staranności przy weryfikacji statusu podatkowego swojego kontrahenta.

Jak zaznaczył minister, dostawca sprzętu elektronicznego będzie uprawniony do weryfikacji statusu nabywcy w bazie podatników VAT czynnych on-line. Baza jest przygotowywana i będzie dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Ponadto, możliwe będzie również skorzystanie z procedury przewidzianej w art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, zgodnie z którym to przepisem na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

Infrormacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego