Jest propozycja nowego standardu MSSF Leasing

W trakciecomiesięcznego spotkanie IASB omawiane były aktualne problemy dot. m.in. projektu nowego standardu dot. leasingu, zmian założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, poprawek do MSR 19...

02.02.2015

Resort finansów zintegruje systemy e-Cło i e-Podatki

Ministerstwo Finansów przyspiesza e-ofensywę w urzędach celnych i skarbowych. W tym roku będą widoczne pierwsze efekty wdrażanych programów e-Cło i e-Podatki. Pojawi się jedno okienko do rozliczeń...

02.02.2015

Do 31 stycznia czas na samorządowe uchwały budżetowe

Organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek podjąć uchwały budżetowe przed rozpoczęciem nowego roku budżetowego. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin podjęcia...

30.01.2015

Spotkanie szefów ceł Polski i Białorusi

Podczas spotkania szefa polskiej Służby Celnej Jacka Kapicy z Przewodniczącym Państwowego Komitetu Ceł Republiki Białoruś, Jurijem Sienko, które odbyło się 28 stycznia br. w Warszawie pozytywnie...

30.01.2015

Opublikowana została ustawa budżetowa na 2015 rok

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że w roku 2015 dynamika aktywności w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki stopniowo będzie się poprawiać w...

30.01.2015

RPO: prawo podatkowe cechuje wyjątkowa zawiłość

Polskie prawo podatkowe cechuje wyjątkowa zawiłość, kazuistyka, a także częsta zmienność, nadmierna obszerność i brak jednolitej terminologii w powiązaniu z innymi aktami prawnymi - wynika ze skarg...

29.01.2015

Osiem sposób na motywację

Doradca podatkowy

O ile przystąpienie do przyjemnych czynności nie sprawia nam najmniejszego problemu, o tyle zajęcie się trudnymi lub nudnymi zadaniami powoduje, że często odkładamy je na później. Jest jednak kilka...

29.01.2015

Laureaci odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz KIDP

Doradca podatkowy

Jako wyraz uznania dla osób, których praca społeczna, doświadczenie zawodowe i działalność publiczna stanowi istotny wkład dla funkcjonowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych, samorząd doradców...

29.01.2015

Zobacz jak należy księgować na przełomie roku

Z myślą o księgowych jednostek sektora finansów publicznych pracujących m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych wydawnictwo...

28.01.2015

Deklaracji podatkowych nie złożymy przez ePUAP

Ministerstwo Finansów przypomina, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i składane za pośrednictwem platformy ePUAP.

28.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski