Na 1 października 2015 r. planowane jest wdrożenie modelu centralizacji zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych. Przewiduje on, że całość zadań z tego obszaru przejmie Izba Celna w Krakowie. Obecnie przedsiębiorcy prowadzący działalność w wielu miejscach w kraju wpłacają należności podatkowe na kilka rachunków bankowych (każda izba celna prowadzi odrębne rachunki bankowe).

Po utworzeniu Centrum Rozliczeń – wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej Służby Celnej, podległej Dyrektorowi Izby Celnej w Krakowie, przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu akcyzy będą mogli rozliczać należności podatkowe w jednym miejscu. ma to umożliwić szybsze i sprawniejsze rozliczanie przedsiębiorców oraz pozwolić zaoszczędzić czas konieczny do wykonania niektórych czynności administracyjnych.

Przewiduje się, że przepisy projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy wejdą w życie 1 października br.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł