Celem kwartalnego Biuletynu Rachunkowości nr 2015/02 jest przedstawienie wybranych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), polskich zasad rachunkowości (w tym ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości) i związanych z nimi zagadnień, które mogą być istotne dla znacznej liczby podmiotów działających w Polsce.

W najnowszym numerze eksperci zwracają uwagę na opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości projekt zmienionych Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, jak również na proponowane przez Radę zmiany do MSR 19 i KIMSF 14.

Ponadto omówione zostały:

- daty wejścia w życie MSSF,

- nowe standardy MSSF, zmiany do standardów i interpretacje oraz

- inne najnowsze publikacje.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta