Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier jest związane z centralizacją zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych. i wynika ponadto z konieczności dostosowania przepisów wykonawczych do obowiązujących od 2 września br. zmian w ustawie o grach hazardowych.

Zobacz: Działalność hazardowa także dla europejskich spółek >>

Wobec otwarcia polskiego rynku gier hazardowych dla podmiotów mających swoją siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA, uzasadnione jest wprowadzenie jasnych i czytelnych regulacji prawnych, co ułatwi im wypełnianie obowiązków publicznoprawnych wynikających z ustawy.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa