Zgodnie z art. 44 ustawy o doradztwie podatkowym doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Na warunkach Umowy Generalnej ubezpieczyć się może każdy doradca podatkowy, który do ubezpieczenia OC zobowiązany jest ustawą o doradztwie podatkowym oraz osoby prawne uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego, jeżeli zatrudniają do 5 doradców podatkowych oraz ich obrót w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekroczył 2 mln zł.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego