Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2017 rok

Dochody w wysokości 324,1 mld zł i wydatki na poziomie 383,4 mld zł - przewiduje przyjęty podczas dzisiejszych obrad rządu wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2017. Deficyt planowany jest na...

26.08.2016

Komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych

Doradca podatkowy

Skoro tzw. mowa ciała jest znacznie silniejszą od słów formą przekazu, to przygotowanie się do wystąpienia publicznego nie może ograniczać się tylko do zaplanowania tego, CO powiemy. Równie istotne,...

25.08.2016

Konflikt w firmie – czasem pomaga

Doradca podatkowy

Nieporozumienia w zespole mogą bardzo negatywnie wpłynąć na efektywność pracy i obsługę klientów. Zdarza się jednak, że odsłaniają problemy i stają się początkiem pozytywnych zmian.

25.08.2016

Nowy wzór wniosku o utworzenie składu celnego

Minister finansów wydał rozporządzenie, w którym określił nowy wzór wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumenty, które należy do niego dołączyć.

24.08.2016

MF określił wzór Dokumentu Przekazania Towaru

Szczegółowy tryb przeniesienia na terytorium kraju praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia, a także wzór dokumentu stosowanego przy takim przeniesieniu, określa...

24.08.2016

Nowe zasady zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

Uproszczenie formalności celnych niezbędnych do uregulowania sytuacji przesyłek pocztowych przewożonych przez operatora pocztowego działającego na podstawie Światowej Konwencji Pocztowej przewiduje...

23.08.2016

Nowe przepisy dotyczące urzędowego sprawdzenia

Minister finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia. Zasadniczą zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów jest wyłączenie z urzędowego sprawdzenia podmiotów,...

22.08.2016

AEO: nowy kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy

Minister finansów wydał rozporządzenie, które wprowadza na gruncie przepisów krajowych nowy wzór kwestionariusza dotyczącego samooceny przedsiębiorcy wnioskującego o przyznanie statusu upoważnionego...

22.08.2016

Weszły w życie zmiany w przepisach celnych

W sobotę 20 sierpnia br. wchodzi w życie nowelizacja Prawa celnego oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje krajowe regulacje do unijnego kodeksu celnego. Ma to na celu poprawę funkcjonowania...

22.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski