Rada ECOFIN kontynuowała dyskusję nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi uszczelniania systemu podatkowego. Przyjęła także projekt dyrektywy odnoszącej się do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Polska poparła rozwiązania, które mają usprawnić systemy przeciwdziałania wykorzystaniu systemu finansowania do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, m.in. zwiększających przejrzystość transakcji finansowych i wyeliminowanie luk w nadzorze środków finansowych wykorzystywanych przez terrorystów.

Ministrowie gospodarki i finansów państw członkowskich UE zapoznali się także ze stanem prac w zakresie projektu dyrektywy wprowadzającej wzmocnioną współpracę w zakresie podatku od transakcji finansowych. Polska nie uczestniczy we wzmocnionej współpracy, ale aktywnie przygląda się pracom w celu zapewnienia, że przyjęte rozwiązania będą należycie zabezpieczały interesy państw, które nie przyjmą regulacji dotyczących podatku od transakcji finansowych.

Po raz pierwszy od wielu lat na Radzie ECOFIN pojawił się temat celny. W czasie posiedzenia podkreślano, że Służba Celna, odpowiada nie tylko za aspekt finansowy, ale również za funkcje ochronne, w takich obszarach jak zwalczanie terroryzmu i przemytu narkotyków, broni, substancji niebezpiecznych, ochrony praw własności intelektualnej.