Obniżeniu ulegnie również limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. Właściciele firm jak nigdy dotąd potrzebować będą wsparcia ze strony godnych zaufania i dobrze poinformowanych księgowych. Specjalnie dla księgowych i specjalistów ds. rachunkowości wydawnictwo Wolters Kluwer przygotowało ofertę promocyjną, która pomoże odnaleźć się w gąszczu zmian.

Nowelizacja ustawy o VAT
Od stycznia 2017 roku obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej dotyczy wszystkich podmiotów – zarówno dużych, jak i małych i średnich. Za niedochowanie tej formy przewidziana jest kara jak za wykroczenie skarbowe. Grzywna może wynieść nawet 40 tys. złotych. Karze za wykroczenie skarbowe „podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej." Nowelizacja zmienia też zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni, ogranicza stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT oraz przewduje sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT.

Nowe limity podatkowe
Roczny limit przychodów netto za sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić księgi przychodów i rozchodów wzrośnie z 1.2 mnl do 2 mln euro, a maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu wzrośnie ze 150 tys. do 250 tys. euro.

Zmiany w administracji skarbowej
Zamiast administracji podatkowej, służby celnej i kontroli państwowej powołana zostanie jednolita organizacja podporządkowana odpowiedniemu ministrowi ds. finansów publicznych. Krajowa Administracja Skarbowa będzie wykonywać zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych. W ramach Krajowej Administracji Skarbowej wyodrębniona będzie Służba Celno-Skarbowa.

Jak się przygotować na te i inne zmiany?
Specjalnie dla księgowych korzystających już z Vademecum Głównego Księgowego i w związku ze zbliżającymi się zmianami w prawie wydawnictwo Wolters Kluwer przygotowało rabat specjalny 30% na zakup dodatkowych produktów i modułów z rodziny LEX i innych produktów elektronicznych Wolters Kluwer. W ramach akcji specjalnej można dokupić wybrane produkty elektroniczne albo przejść na wyższą wersję dotychczas wykorzystywanego programu.

30 % rabatu dla klientów serwisów profesjonalnej informacji prawnej
Korzystający z Vademecum Głównego Księgowego lub innego programu mogą w specjalnej promocji i z rabatem w wysokości 30% dokupić inne wybrane produkty lub moduły dodatkowe albo przejść na wyższą wersję dotychczas wykorzystywanego produktu. Dzięki temu zyskają podwójnie – nie tylko rozszerzą zakres wiedzy lub skorzystają z dodatkowych funkcjonalności typu możliwość zadawania online pytań ekspertom czy telefoniczna pomoc ekspertów, ale zaoszczędzą.
Skorzystaj już dziś i przejść z VGK Silver na VGK Gold lub Platinum lub dokup LEX Navigator Procedury Podatkowe albo Vademecum Doradcy Podatkowego.

Pełna lista produktów elektronicznych dla profesjonalistów dostępna jest na: http://www.oferta.wolterskluwer.pl/rabat-30 .

Dla tych, którzy dotychczas nie korzystają z żadnego produktu elektronicznego Wolters Kluwer, a chcą zapewnić sobie dostęp do informacji prawnej już od dziś, również przygotowaliśmy ofertę specjalną. Zadzwoń, dopytaj o szczegóły pod numerem 801 04 45 45 lub 22 535 88 00.