Spadek z Niemiec objęty podwójnym podatkiem

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli w chwili otwarcia spadku spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju, to spadek otrzymany z Niemiec trzeba opodatkować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Spadkobierca nie może zaliczyć podatku zapłaconego w Niemczech do długów i ciężarów spadkowych. Problemem jest brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn Polski z Niemcami.

28.01.2023

Emerytura wojskowa nie wchodzi do masy spadkowej, ale trzeba ją opodatkować PIT

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Otrzymanie przez córkę pieniędzy na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji tytułem wypłaty przywróconych świadczeń emerytalnych po zmarłej matce, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Takie kwoty trzeba jednak objąć PIT. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

27.01.2023

Przedsiębiorca może darować żonie poleasingowe auto bez VAT

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Darowizna żonie pojazdu wykupionego z leasingu przez męża przedsiębiorcę nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Potwierdza to niedawna interpretacja wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Aby uniknąć podatku, trzeba jednak spełnić kilka warunków.

25.01.2023

Odpowiednio wypełniona deklaracja może dać oszczędności w podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Firmy, które płacą podatek od nieruchomości, popełniają podstawowy błąd. Do bieżących deklaracji przepisują wartości z ubiegłych lat. Nie uwzględniają jednak w ogóle najnowszego orzecznictwa, które pozwala obniżyć kwotę należnych wpłat. Koniec stycznia to ostatni dzwonek na sprawdzenie rozliczeń. Do końca miesiąca trzeba złożyć deklarację podatkową, która przesądzi o wymiarze podatku na cały rok.

24.01.2023

W styczniu firmy muszą zainteresować się terminami dotyczącymi podatku u źródła

CIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Rok 2022 był dla płatników podatku u źródła rokiem zawirowań, zmian i niepewności. Z 1 stycznia płatnicy rozpoczęli stosowanie mechanizmu pay & refund. Wykładnia oraz praktyka stosowania prawa przez organy podatkowe zrewidowały jednak myślenie na temat działania systemu oświadczeń WH-OSC – piszą Konrad Medoliński i Paweł Wyciślik z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

23.01.2023

W 2023 roku wyższe składki na ubezpieczenie zdrowotne ryczałtowców

PIT Ubezpieczenia społeczne

W piątek Główny Urząd Statystyczny ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2022 roku w sektorze przedsiębiorstw. Wskaźnik ten jest podstawą do obliczenia składki zdrowotnej dla płacących zryczałtowany podatek od przychodów (tzw. ryczałtowców). Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6965,94 zł (rok wcześniej było to 6221,04 zł).

23.01.2023

Można już korzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników

CIT PIT Rachunkowość Polski Ład

Nowa preferencja, którą w praktyce podatnicy po raz pierwszy zastosują w 2023 roku, stanowi uzupełnienie ulgi badawczo-rozwojowej. Polega w praktyce na pomniejszeniu kwot zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od wynagrodzeń osób zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi o niewykorzystaną część ulgi B+R - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

19.01.2023

E-rozliczenia podatków ułatwiają pracę, ale głównie fiskusowi

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Organy podatkowe zyskują kolejne źródła wiedzy o podatnikach. Wkrótce z pomocą skarbówce przyjdą obowiązkowe faktury elektroniczne w ramach Krajowego Systemu e-Faktur i obligatoryjny wymóg przesyłania urzędnikom ksiąg rachunkowych. Dzięki tym narzędziom, kontrole będą trwały nieustannie. Istnieje też ryzyko prób obchodzenia przepisów o przedawnieniu, które następuje po 5 latach.

19.01.2023

Walka UE z karuzelami VAT będzie mocno cyfrowa

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Zagadnienie zmniejszenia wartości przychodów fiskalnych w VAT od dłuższego czasu jest „pod lupą” Unii Europejskiej. Efekt długich prac nad ograniczeniem tego problemu ujrzał niedawno światło dzienne. Można powiedzieć, że w dość niedalekiej przyszłości rozliczanie VAT czeka wręcz rewolucja cyfrowa.

17.01.2023

MF: Nie ma planów objęcia opłatą cukrową żadnych nowych produktów

Doradca podatkowy Finanse

Resort finansów zapewnia, że przygotowywany projekt nowelizujący przepisy o opłacie od środków spożywczych nie przewiduje objęcia opłatą cukrową żadnych nowych produktów. Według MF, celem zmian jest tylko uproszczenie poboru opłaty cukrowej i wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami.

16.01.2023

Małżeństwa przedsiębiorców mają problem z dokumentacją transakcji powiązanych

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Poprawmy prawo

Literalne brzmienie przepisów ustawy o PIT i o CIT nakazuje, by małżonkowie sporządzali dokumentację cen transferowych, jeśli zawierają między sobą transakcje gospodarcze. Urzędnicy twierdzą, że to nadmierny obowiązek i zwalniają z niego małżonków. Czynią to jednak bez podstawy prawnej. Przedsiębiorcy, mimo korzystnych interpretacji, sporo ryzykują. Za brak dokumentacji grożą dotkliwe kary.

16.01.2023

Członek komisji egzaminacyjnej nie musi mieć kwalifikacji, ale może zostać doradcą podatkowym

Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Podchodzący do egzaminu na doradcę podatkowego chcieliby mieć pewność, że będą oceniani przez fachowców. Przepisy nie określają jednak żadnych minimalnych wymagań do zasiadania w tej komisji. Problematyczna jest także zasada, że osoba, która została wybrana do pracy w komisji, może automatycznie uzyskać wpis na listę doradców podatkowych.

13.01.2023

Skarbówka wyjaśnia pojęcie roku podatkowego dla potrzeb estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Obowiązujące od 1 stycznia br. zmiany dotyczące tzw. estońskiego CIT nie mają charakteru rewolucyjnego, lecz zdaniem ekspertów niewątpliwie mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania tej formy opodatkowania. Z pomocą przychodzi też interpretacja dotycząca tego, jak należy rozumieć rok podatkowy poprzedzający wybór opodatkowania tej formie.

12.01.2023

Fiskus blokuje korzystanie z tzw. estońskiego CIT. Firmy płacą wyższy podatek

CIT Doradca podatkowy Spółki

Doświadczenie doradców podatkowych pokazuje jednoznacznie - korzyści z wyboru tzw. estońskiego CIT istnieją tylko w teorii. Organy podatkowe wydają bowiem interpretacje, które skutecznie blokują zastosowanie preferencyjnego rozliczenia. Sytuację firm komplikuje także brak jednoznacznej definicji ukrytego zysku. Daje to skarbówce możliwość zbyt restrykcyjnego interpretowania prawa.

11.01.2023

PIT-11 i PIT-40A obowiązkowo z prawidłowym PESEL lub NIP

PIT Rachunkowość

Ministerstwo Finansów przypomina, że płatnicy mają obowiązek wpisywać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 roku. Wypełnione dokumenty trzeba wysyłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy.

10.01.2023

Opodatkowanie VAT zależy od tego, czy drewno jest... okrągłe

VAT Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Zawarta w przepisach ustawy o VAT definicja działalności rolniczej wskazuje na wyjątek, którym jest drewno okrągłe z drzew tropikalnych oraz bambusa. Wyliczenie sugeruje, że jeśli drewno nie jest okrągłe, ale jest z drzewa tropikalnego, to podlega pod działalność rolniczą na gruncie VAT i trzeba je opodatkować. Na absurd zwrócił uwagę jeden z naszych Czytelników w ramach akcji „Poprawmy prawo”.

10.01.2023

Przepisy o ukrytej dywidendzie uchylono, ryzyko jednak pozostało

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Przepisy o ukrytej dywidendzie zostały usunięte, ale dla podatników nie oznacza to jednak bezpiecznej strefy komfortu. Organy podatkowe mogą na zasadach ogólnych kwestionować w spółce koszty uzyskania przychodów z tytułu usług wykonywanych przez wspólników. Potrzebny jest też dialog z przedsiębiorcami co do regulacji dotyczących podatku minimalnego, odroczonych w czasie.

09.01.2023

Darowizna z Ukrainy dla córki w Polsce bez podatku, ale po spełnieniu warunków

Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn Ukraina

Darowizna środków pieniężnych od matki i babki z Ukrainy dla córki przebywającej w Polsce nie będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn. Konieczne jest jednak, aby w chwili zawarcia umowy darowizny podatniczka nie miała miejsca stałego pobytu w Polsce, lecz wyłącznie zezwolenie na pobyt czasowy. Potwierdza to wydana właśnie interpretacja podatkowa.

07.01.2023

Nowe usługi w zakresie zezwoleń akcyzowych

Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy

Od 2 stycznia 2023 roku na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) zostały udostępnione nowe usługi w zakresie elektronicznego składania wniosków o wydanie, zmianę lub cofnięcie zezwoleń akcyzowych. Chodzi m.in. o prowadzenie składu podatkowego i nabywanie wyrobów akcyzowych.

04.01.2023

Rejestracja dla potrzeb unijnego VAT to czasem zbędny obowiązek

VAT Rachunkowość Poprawmy prawo

W ramach tegorocznej edycji akcji „Poprawmy prawo” jeden z Czytelników zwrócił uwagę na kwestię obowiązkowej rejestracji do VAT-UE. Twierdzi on, że przy sporadycznych transakcjach zagranicznych, to wymóg zbyt czasochłonny i niepotrzebny. Doradcy podatkowi zgadzają się z tymi argumentami i postulują zmianę prawa. Podkreślają jednak, że czasami dokonanie rejestracji może być opłacalne.

04.01.2023