Efektywne spotkania biznesowe – jak to osiągnąć?

Doradca podatkowy

Spotkania z klientami, kontrahentami, partnerami biznesowymi to codzienność każdej kancelarii podatkowej i biura rachunkowego. Niestety, część z nich to strata cennego czasu. Co zrobić, by spotkanie...

20.09.2017

Rząd przyjął mechanizm podzielonej płatności

Rada Ministrów na wczorajszym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów dotyczący...

20.09.2017

MF chce zmienić zasady wystawiania faktur

Jeżeli nabywca, będący podatnikiem, będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi mu taką fakturę tylko w sytuacji, kiedy na paragonie będzie wpisany numer NIP...

19.09.2017

MF projektuje nowe kasy rejestrujące

Ministerstwo Finansów projektuje rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego...

19.09.2017