Przepisy o daninie solidarnościowej obowiązują od stycznia 2019 r. Po raz pierwszy jednak rozlicza się ją i płaci teraz – w rocznym rozliczeniu PIT. Płacą ją wszystkie osoby fizyczne, których roczne dochody są wyższe niż 1 mln zł. Stawka daniny wynosi 4 proc. Należną do wpłaty kwotę oblicza się od nadwyżki dochodów ponad 1 mln. zł. Wpływy z daniny mają stanowić jedno ze źródeł finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Drugim jest przekierowanie części składki na Fundusz Pracy.

Doradcy podatkowi: Danina solidarnościowa niezgodna z konstytucją >>

Termin na rozliczenie daniny bez zmian

- Ministerstwo Finansów przełożyło terminy dotyczące wielu różnych obowiązków. Niestety z jakichś względów nie chce przełożyć terminu do złożenia deklaracji i zapłaty daniny solidarnościowej. I wygląda na to, że nie przełoży. Wskazuje na to m.in. zastosowanie pewnego triku prawnego – zwraca uwagę Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w kancelarii TAX Doradztwo Podatkowe Symotiuk i Wspólnicy.

Sprawdź w LEX: Czy osoba fizyczna może przeksięgować wynikającą nadpłatę z zeznania podatkowego lub podatku VAT za marzec na poczet daniny solidarnościowej? >

Ekspert wyjaśnia, że w przepisach tarczy antykryzysowej nie został przedłużony termin do złożenia deklaracji rocznej PIT (mimo że w wielu miejscach, również na rządowych stronach i mediach społecznościowych rządu pojawiła się taka informacja), jedynie złożenie deklaracji w terminie do 31 maja oznacza automatyczne złożenie tzw. czynnego żalu. Skutkuje to tym, że nie jest wszczynane postępowanie karnoskarbowe, a zatem nie karze się takiego podatnika za złożenie deklaracji podatkowej po terminie. - Natomiast sam termin deklaracji rocznej PIT pozostaje bez zmian i przypada 30 kwietnia – podkreśla ekspert. Skutkuje to tym, że w tym samym terminie należy złożyć deklarację dotyczącą daniny solidarnościowej i oczywiście ją zapłacić.

Czynny żal elektronicznie, ale nie dla każdego >>
Nie będzie odsetek od PIT zapłaconego w maju >>
Rząd w "tarczy antykryzysowej" zastawił pułapkę na podatników >>

Czytaj w LEX: Czy danina solidarnościowa podlega ewidencji w księgach rachunkowych? >

 

Problematyczny czynny żal po terminie deklaracji

Ekspert zwraca także uwagę, że spotkał się z sytuacjami, w których urzędnicy urzędów skarbowych twierdzili, że złożenie czynnego żalu w przypadku deklaracji (w tym rocznych PIT), po upływie terminu do ich złożenia, jest nieskuteczne. Warunkiem skuteczności czynnego żalu jest bowiem dotarcie czynnego żalu do urzędu skarbowego, nim urzędnik posiądzie wiedzę o popełnieniu czynu zabronionego (czyli niezłożenia deklaracji w terminie).

Czytaj w LEX: Czy daninę solidarnościową należy wpłacać na mikrorachunek podatkowy? >

- Oczywiście, w mojej ocenie, to jest absurd, natomiast przyjmując taką logikę, teoretycznie już 4 maja urzędnicy mogą twierdzić, że czynny żal jest nieskuteczny, bo już mają wiedzę o tym, że deklaracja nie została złożona (gdyż termin upłynął 30 kwietnia). A zatem można nałożyć karę za niezłożenie deklaracji w terminie. Mam nadzieję, jednak że urzędnicy nie będą nadgorliwi. Niemniej nie można wykluczyć, iż w niektórych sytuacjach urzędnicy będą chcieli wykorzystać tę lukę lub „postraszyć” podatnika – zauważa ekspert.

We wtorek wieczorem do Sejmu trafił jednak projekt nowelizacji przepisów tarczy antykryzysowej. Wynika z niego, że daninę solidarnościową - bez konsekwencji w kks - będzie można zapłacić do 1 czerwca. Minister finansów ma także wydać specjalne rozporządzenie, w których zaniecha poboru odsetek od wpłaty daniny po 30 kwietnia a przed 1 czerwca.

Czytaj w LEX: Składka na Fundusz Solidarnościowy i danina solidarnościowa >