Krzysztof Koślicki: Jak MF podchodzi do wpływających wniosków o ulgi podatkowe, czy umorzenia?

Magdalena Rzeczkowska: Krajowa Administracja Skarbowa priorytetowo traktuje wszystkie wnioski podatników, którzy zwrócili się o udzielenie ulg związanych z odroczeniem bądź rozłożenie podatku na raty, czy umorzeniem zaległości.

Dzięki zmianom przepisów, które wprowadziła specustawa, od 1 kwietnia nie naliczamy już opłaty prolongacyjnej, która dotychczas była pobierana od każdego odroczonego terminu płatności podatku lub rozłożenia go na raty, a także odroczenia terminu spłaty zaległości podatkowej lub rozłożenia jej na raty. Dlatego też wydawanie decyzji w tym zakresie rozpoczęliśmy w kwietniu, w momencie wejścia w życie przepisów korzystniejszych dla podatników. Otrzymaliśmy już ponad 14 tys. wniosków ulgowych, w których podatnicy powołali się na okoliczności związane z pandemią koronawirusa. Większość z nich wpłynęła do nas w drugiej połowie marca. Urzędy skarbowe czeka w najbliższym czasie dużo pracy, jesteśmy na to przygotowani. Organizujemy pracę urzędów tak, aby pracownicy wykonywali obowiązki zamiennie. Wkrótce również uruchomimy około 10 tysięcy zdalnych stanowisk pracy, dzięki czemu urzędnicy KAS będą mogli bezpiecznie, z domu, rozpatrywać sprawy.

Zobacz również: Skarbówka chce zarobić na koronawirusie >>

Czy zdarzają się sytuacje, że to podatnicy próbują wykorzystać epidemię i bez większego uzasadnienia wnioskują o umorzenia podatków czy inne ulgi? Jakie MF ma procedury, by na to się nie zgadzać?

Jesteśmy przekonani, że większość podatników składających wnioski o udzielnie ulg podatkowych to osoby i firmy dotknięte negatywnymi skutkami epidemii. Nie możemy jednak wykluczyć, że niektórzy podatnicy będą chcieli użyć argumentu epidemii do załatwienia innych spraw podatkowych czy umorzenia starych zaległości, które nie miały nic wspólnego z obecną sytuacją.

Posiadamy odpowiednie narzędzia by zweryfikować szereg informacji i zapobiec ewentualnym nieuczciwym działaniom. KAS dysponuje szczegółową bazą danych o sytuacji podatników, wiele informacji może być zweryfikowanych z poziomu urzędu, bez kontaktu bezpośredniego z podatnikiem. Jesteśmy więc w stanie wstępnie ocenić, czy wniosek pochodzi od podatnika, który faktycznie odnotował spadek obrotów czy sprzedaży.

 

Należy również wspomnieć, że obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa może zachęcić do aktywności część przestępców, którzy zajmują się wyłudzaniem VAT. Dlatego, pomimo potrzeby przyspieszania zwrotów VAT dla uczciwych podatników, musimy dokładnie analizować wszystkie wnioski o zwrot podatku. Chodzi przede wszystkim o analizę danych, do których urzędnicy mają dostęp. Wyjątkowo może wystąpić konieczność kontaktu z podatnikiem, z reguły w formie online. Nie możemy sobie pozwolić na zwrot nienależnego VAT, ponieważ skutkowało by to obniżeniem wpływów podatkowych. Obecnie nie odnotowaliśmy jednak więcej niezasadnych wniosków o zwroty VAT niż we wcześniejszych okresach.

Jak teraz wyglądają kontrole podatkowe i czynności sprawdzające? Czy są w ogóle prowadzone?

Uwzględniając ograniczenia wynikające z epidemii, KAS nadal prowadzi działania, które należą do jej ustawowych zadań. Kontrole podatkowe i czynności sprawdzające są niezbędne by minimalizować straty dla budżetu państwa, a tym samym w jak największym stopniu chronić uczciwych podatników. Działania w tym zakresie są prowadzone przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych i przy wykorzystaniu wewnętrznych jak i zewnętrznych baz danych, m.in. informacji z plików JPK czy elektronicznych ksiąg. Chcemy osiągnąć jak najlepsze efekty, jednocześnie w jak najmniejszym stopniu angażować w te działania podatników.

Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej