Obowiązujące od 31 marca przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadzają możliwość wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Możliwe stało się też przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to może mieć zastosowanie do raty płatnej do 15 maja, a w przypadku osób prawnych, do rat podatku za: kwiecień, maj i czerwiec, płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca. Oba rozwiązania mogą być stosowane na podstawie uchwały rady gminy, wobec przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W uchwale określone zostaną grupy przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia (np. prowadzący określone rodzaje działalności, którzy zawiesili działalność czy odnotowali określony spadek dochodów z prowadzonej działalności).

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa >

Zmiany w podatku od nieruchomości

Rząd przyjął już jednak projekt zmian tych przepisów. Z projektowanych przepisów wynika, że w uchwale rada gminy będzie mogła wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli organizacjom pozarządowym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zmiany w CIT i dokumentowaniu cen transferowych

Przyjęte przez rząd przepisy przewidują również przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz terminu do złożenia oświadczenia o stosowaniu cen rynkowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Więcej czasu ma być także na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych. Projekt przewiduje bowiem przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu do dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych do lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Zmiany dodatkowo mają objąć także podatkowe grupy kapitałowe. Podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości  podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

Zmiany dla podatników PIT

Do tej pory, aby móc przekazać 1 proc. podatku na cele charytatywne w rocznym PIT, podatek trzeba było rozliczyć w terminie, który mijał 30 kwietnia. Złożenie deklaracji później, blokowało jednocześnie przekazanie darowizny. Teraz rząd chce, aby 1 proc. można było darować w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa - rozwiązania dla przedsiębiorców i pracowników >

 

Zmiany w podatku od towarów i usług

Pierwsza wersja projektu przewidywała również zmiany w rozliczeniach VAT. Chodziło o wprowadzenie zerowej stawki podatku dla dostaw sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych. Zmiany miały umożliwić wyposażanie szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych, w celu ich udostępniania nauczycielom i uczniom. Wersja projektu przyjęta we wtorek przez rząd takiego rozwiązania jednak nie zawiera.

Zobacz procedury w LEX:

 

Proponowane zmiany to za mało

Rozwiązania proponowane przez rząd nie spełniają jednak postulatów przedstawicieli biznesu. Konfederacja Lewiatana postulowała m.in. zwolnienie firm, niezależnie od wielkości, także z podatków CIT, PIT, VAT, od nieruchomości przez II kwartał 2020 r., kiedy dochody spadną o więcej niż 30 proc. Zdaniem Lewiatana, wiele przedsiębiorstw nie ma szansy osiągnąć dochodu, ani nawet jakiegokolwiek przychodu. Natomiast wciąż muszą opłacać świadczenia, tj. koszty najmu, mediów, telefonów, itp. Mikro i małe przedsiębiorstwa z natury nie posiadają takich zysków jak firmy duże i średnie, nie posiadają więc odłożonych środków finansowych ani rezerw. - Z kolei duże przedsiębiorstwa mogą obecnie mieć 100 proc. kosztów i 10 proc. przychodów – twierdzi Lewiatan. Organizacja postuluje również uwolnienie środków z kont split payment VAT i przyspieszony zwrot VAT (14 dni), zagwarantowane w przepisach, a nie oddane uznaniowości urzędów skarbowych. Opowiada się także za rozszerzeniem możliwości stosowania metody kasowej w rozliczaniu VAT na wszystkie kategorie podatników.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa – zasady i ocena rozwiązań dla przedsiębiorców >