Do redakcji Prawo.pl wpływają pytania od zaniepokojonych podatników. Obawiają się, że roczny PIT złożony po 30 kwietnia, a przed końcem maja, uniemożliwi przekazanie darowizny w postaci jednego procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podpisana przez prezydenta w piątek ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 daje jednak możliwość przekazania części podatku na cele charytatywne także w przypadku PIT rozliczonych po 30 kwietnia. Z nowo dodanego art. 52v. ust. 1 ustawy o PIT wynika, że urząd skarbowy przekaże 1-proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku wypełnionego w zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r.  albo  w korekcie tego zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.

Czytaj w LEX: Rozliczanie strat powstałych w związku z koronawirusem >

Skąd wynika data 1 czerwca? Przypomnijmy, przepisy składające się na tarczę antykryzysową wprowadziły w tym roku możliwość rozliczenia PIT za 2019 r. do końca maja. Ostatni dzień wypada jednak w niedzielę, oznacza ta, że podatek trzeba rozliczyć ostatecznie do 1 czerwca. Warto jednak, by podatnicy, którzy będą mieli niedopłatę podatku, zeznanie podatkowe złożyli do końca kwietnia. Ministerstwo Finansów przedłużyło co prawda termin na rozliczenie podatku, ale nie zwolniło z obowiązku zapłacenia odsetek po wpłacie podatku po 30 kwietnia. Po naszej publikacji, Jan Sarnowski, wiceminister finansów, obiecał specjalne rozporządzenie, póki co nie zostało ono jednak wydane.

Zmiany w cenach transferowych i podatku od bitcoinów

Nowe przepisy przedłużyły także do 30 września 2020 r. termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. Dodatkowo, do 31 grudnia 2020 r. przedłużony został termin na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Czytaj w LEX: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem >

Ustawa wprowadziła także zwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych. Wcześniejsze zwolnienie wynikało natomiast jedynie z cyklicznie wydawanych rozporządzeń.

Zobacz więcej: Nowelizacja tarczy antykryzysowej 2 już obowiązuje >>

Korzystne rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowej i IP Box

Jednym z elementów tarczy antykryzysowej są znane już mechanizmy podatkowe w postaci ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) i IP Box. Ministerstwo Rozwoju promuje te rozwiązania w szczególności wśród firm, które opracowują i produkują artykuły niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Chodzi tu m.in. o: płyny dezynfekujące, maski ochronne czy przyłbice drukowane na drukarkach 3D. Jak podkreślają eksperci, przedsiębiorcy nie muszą czekać na rozliczenie tegorocznych kosztów do końca roku podatkowego. Ministerstwo umożliwia im odliczenie zaliczek na podatek dochodowy jeszcze w tym roku.

Zobacz w LEX: Ulgi podatkowe w dobie koronawirusa. IP Box – realna szansa na obniżenie podatku - szkolenie online >

 

Przyspieszone rozliczenie kosztów nie dla każdego

Informacje dostępne na stronach rządowych nie wyjaśniają jednak, w jaki sposób można skorzystać z tych preferencji. W komunikacie Ministerstwa Rozwoju czytamy, że ulga B+R w trybie przyspieszonym jest skierowana do tych firm, które wykażą poniesione koszty w składanych zeznaniach rocznych, czyli w 2021 roku. Jednocześnie podkreśla się, że odliczenie zaliczek na podatek dochodowy jest możliwe jeszcze w roku bieżącym. Nie można jednak zapomnieć, że w sytuacji, gdy podatnik przestanie płacić zaliczki lub obniży ich wysokość bez podania przyczyny, fiskus może wszcząć czynności sprawdzające, a nawet kontrolę skarbową.

Czytaj w LEX: Prace badawczo-rozwojowe w księgach rachunkowych >

– Jeśli firma chciałaby w bezpieczny sposób skorzystać z rozliczenia kosztów w trybie przyspieszonym, powinna przeprowadzić pełną analizę obszarów, w których owe koszty poniosła oraz na bieżąco  wyodrębniać te koszty w swoim systemie księgowym. W kolejnym kroku należy przygotować dokumentację naukowo-techniczną objaśniającą działania podjęte przez przedsiębiorstwo w ramach przeciwdziałania COVID-19. Końcowym etapem jest przesłanie do urzędu skarbowego wniosku o obniżenie bądź zaniechanie poboru zaliczek zgodnie z wytycznymi ministerstwa opisanymi w odpowiednich artykułach ustaw – tłumaczy Paweł Perzyński, ekspert ds. ulgi B+R w Ayming Polska.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa >

Z przyspieszonego rozliczenia kosztów w ramach ulgi B+R mogą skorzystać firmy, które wprowadzają do produkcji następujące wyroby, o ile wcześniej ich nie wytwarzały:

  • płyny do dezynfekcji rąk – rozwiązanie kierowane zwłaszcza do producentów chemii gospodarczej lub płynów do e-papierosów,
  • maseczki ochronne – z tej preferencji mogą skorzystać przedsiębiorstwa produkujące odzież, zasłony lub inne wyroby tekstylne,
  • przyłbice ochronne – opcja dla firm produkujących druki 3D.

 


IP Box w walce z COVID-19

Inną formą wsparcia podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową jest skorzystanie z ulgi IP Box w trybie specjalnym. W praktyce polega ona na objęciu 5-proc. stawką podatku dochodów z praw własności intelektualnej, które są wykorzystywane do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Przykładami takiej działalności może być opracowanie np.:

  • programu komputerowego służącego obniżeniu prawdopodobieństwa zachorowania na COVID-19 pod warunkiem posiadania praw własności do takiego oprogramowania,
  • nowych metod produkcji środków czynnych w branży medycznej pod warunkiem rozpoczęcia działań w celu uzyskania ochrony prawnej dla opracowanego rozwiązania.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju, wygenerowanie oszczędności w podatku dochodowym byłoby możliwe również w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy na jego uzyskanie. Jedynym warunkiem jest zgłoszenie lub złożenie wniosku o uzyskanie prawa ochronnego do właściwego organu w terminie sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który – przy obliczaniu zaliczki – zastosowano preferencyjną stawkę podatku.

Czytaj w LEX: Koronawirus a podatki >

W informacji ministerstwa pojawia się stwierdzenie, że skorzystanie z ulgi IP Box należy wykazać w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego. Jednak, tak jak w przypadku rozliczenia ulgi B+R w trybie specjalnym, należy się do tego odpowiednio przygotować. Jak podkreśla Paweł Perzyński z Ayming Polska, skorzystanie z IP Box w nowej formie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem pełnej analizy kosztów wraz z wyodrębnieniem ich na bieżąco w systemie księgowym. - Następnie przedsiębiorca jest zobligowany do przygotowania dokumentacji, która uprawdopodobni uzyskanie ochrony prawnej w przeciągu sześciu miesięcy od dnia skorzystania z IP Box. Na koniec należy przesłać do urzędu skarbowego wniosek o obniżenie bądź zaniechanie poboru zaliczek – dodaje ekspert.