W artykule pt. Rząd w "tarczy antykryzysowej" zastawił pułapkę na podatników napisaliśmy, że Ministerstwo Finansów chwali się, że roczny PIT można w tym roku rozliczać aż do końca maja, a nie jak zawsze do 30 kwietnia. Dzięki tzw. specustawie, późniejsze rozliczenie podatku nie będzie wykroczeniem skarbowym. Jednak więcej czasu było tylko na samo złożenie deklaracji. Jeśli ktoś będzie miał niedopłatę, podatek musi wpłacić do końca kwietnia – inaczej zapłaci karne odsetki. Po naszej publikacji, Ministerstwo Finansów obiecało zmianę tej zasady.

Jan Sarnowski, wiceminister finansów, w rozmowie z Prawo.pl potwierdził, że jeśli podatnik nie zdąży złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. do końca kwietnia, to nie będzie musiał składać czynnego żalu i nie poniesie odpowiedzialności karno-skarbowej. Dodał też, że MF pracuje nad rozporządzeniem o zaniechaniu poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w PIT za 2019 r, od 1 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Rozporządzenie o zaniechaniu poboru odsetek już w Dzienniku Ustaw

Ministerstwo Finansów dotrzymało słowa. Rozporządzenie ministra w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 zostało wydane. Jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 maja 2020 roku.

Czytaj w LEX: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >

 

- Nie będzie odsetek za zwłokę z tytułu rocznego rozliczenia PIT za ubiegły rok. To nasze kolejne działanie ułatwiające wywiązanie się w tym trudnym czasie z obowiązku podatkowego  – mówi minister Tadeusz Kościński. Rozporządzenie ma związek z brakiem sankcji w przypadku złożenia zeznania PIT i rozliczenia się do 1 czerwca br. (31 maja 2020 r. to niedziela – dzień ustawowo wolny od pracy, więc termin przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.).

Czytaj w LEX: Osoby samotnie wychowujące dziecko a rozliczenie roczne >

Rozporządzenie w tej sprawie przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy to podatników składających zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38 i PIT-39.

Czytaj w LEX: Zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych >

Eliza Skotnicka, ekspert EY, wskazuje jednak na istotną kwestię zawartą w uzasadnieniu rozporządzenia. Wynika z niego, że w przypadku gdy podatnik nie zapłaci należnego podatku w terminie do 1 czerwca 2020 r., to od tej części niezapłaconego podatku będzie obowiązany zapłacić odsetki naliczane za cały okres, w którym pozostawał w zwłoce (tj. od 1 maja 2020 r.). Ekspertka przypomina również, że nowy termin i zaniechanie poboru odsetek nie dotyczy daniny solidarnościowej, którą uiszcza się po raz pierwszy od rozliczenia za 2019 r. - tu nadal obowiązuje termin 30 kwietnia 2020 r. Pisaliśmy o tym w artykule pt. Daninę solidarnościową trzeba wpłacić do końca kwietnia.

 


Więcej czasu na przekazanie jednego procenta

W tym roku więcej czasu jest również na przekazanie 1-proc. podatku na rzecz fundacji i stowarzyszeń. Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 daje możliwość przekazania części podatku na cele charytatywne także w przypadku PIT rozliczonych po 30 kwietnia. Z nowo dodanego art. 52v. ust. 1 ustawy o PIT wynika, że urząd skarbowy przekaże 1-proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku wypełnionego w zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r.  albo  w korekcie tego zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.

Czytaj w LEX: Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach >

- Zachęcam wszystkich do przekazywania 1-proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To bardzo proste. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w deklaracji lub złożyć krótki dokument (PIT-OP) i pieniądze trafią do organizacji, której chcemy pomócwskazuje minister finansów Tadeusz Kościński. Podkreśla także, że może się wydawać, że przekazujemy niewielką kwotę biorąc pod uwagę tylko nasze rozliczenie, jednak w skali całego kraju mówimy już o dużej sumie. W 2004 r. organizacje pożytku publicznego otrzymały od Polaków ponad 10 mln zł. W 2019 r. było to już ponad 870 mln zł.

Czytaj w LEX: PIT-37 - praktyczny poradnik >

- Jestem przekonany, że w tym roku, kwota ta będzie jeszcze większa. To pozytywne i potrzebne działania, zwłaszcza w sytuacji w jakiej się dziś znajdujemy. W tym roku na przekazanie 1 proc. dajemy więcej czasu dodaje szef resortu.