Z informacji Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) wynika, że funkcjonariusze i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej masowo zwracają się do biura rzecznika w sprawie niedotrzymania warunków porozumienia zawartego 29 stycznia 2020 r. pomiędzy kierownictwem KAS a komitetem protestacyjnym. Chodzi o realizację postulatów płacowych członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w ramach KAS. Porozumienie zostało zatwierdzone przez Ministra Finansów.

Podwyżka miała wynieść 6 procent

Zasadnicze uwagi dotyczą realizacji par. 1 ust. 1 porozumienia, który określa, że od 1 stycznia 2020 r. pracownicy  i funkcjonariusze KAS otrzymają podwyżki wynagrodzeń w przeciętnej miesięcznej wysokości obejmującej również 6-proc. wzrost kwoty bazowej.

Według porozumienia podwyżki mają być wypłacone w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2020, z wyrównaniem od 1 stycznia. Zdaniem wnioskodawców środki na to zagwarantowano w uchwale modernizacyjnej KAS i w obecnej ustawie budżetowej.

Zobacz również: Pracownicy skarbówki dostaną podwyżki >>

Tymczasem – jak informuje RPO - sygnały uzyskiwane przez pracowników i funkcjonariuszy KAS świadczą o tym, że strona rządowa zamierza wycofać się z zobowiązań. Ponadto wypłacenie już funkcjonariuszom MSWiA podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. odbierają oni jako przejaw dyskryminacji i zamiar wyłączenia ich ponad 60-tysięcznej grupy zawodowej z kręgu beneficjentów obietnic rządu. Podnoszą także, że spodziewają się zmniejszenia premii, zwolnień oraz redukcji etatów. Jest to dla nich szczególnie dotkliwe, bo niedawno w związku z utworzeniem KAS przeszli reorganizację i byli zapewniani o szczególnych osiągnięciach i sukcesach w związku z wzrostem ściągalności podatku VAT.

 


Szeroki zakres działań pracowników KAS

RPO zwraca uwagę, że wykonują oni zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewniają też obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. RPO podkreśla także, że nie do przecenienia jest też ich wkład w zwalczanie przestępczości zorganizowanej zajmującej się przemytem, nadzorem i kontrolą firm zajmujących się działalnością akcyzową, kontrolą transportu paliw, alkoholu i innych towarów, z których podatki wzbogacają budżet państwa. W trudnej obecnie sytuacji epidemicznej i gospodarczej dbają o zachowanie prawidłowego obrotu handlowego z zagranicą.

Rzecznik poprosił Magdalena Rzeczkowską, szefową Krajowej Administracji Skarbowej, o informację dotyczącą realizacji porozumienia.