Deficyt budżetu państwa po październiku wyniósł ok. 34 mld zł; to poniżej poziomu przewidzianego w...
Musiał Marcin
07.11.2012
Od 5 listopada klienci publikacji Vademecum Głównego Księgowego Platinum i Prestige mogą korzystać...
Jolanta Mazur
06.11.2012
Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt założeń do nowelizacji ustawy o lasach i niektórych...
Katarzyna Bogucka
06.11.2012
Minister finansów zapowiedział, że resort podejmie prace w celu doprecyzowania przepisów ustawy o...
Katarzyna Bogucka
06.11.2012
W przypadku gdy strony postanowią, że kupujący może usunąć wady kupionej rzeczy na koszt...
Krzysztof Kamiński
06.11.2012
Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec września 2012...
PAP
06.11.2012
Ministerstwo Finansów aktualnie nie planuje się wprowadzenia zmian w ustawach podatkowych...
Jolanta Mazur
06.11.2012
Wartość proszku do prania wydanego pracownikowi jako uzupełnienie ekwiwalentu za pranie nie...
Tomasz Krywan
06.11.2012
W przypadku, gdy podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające...
Michał Malinowski
06.11.2012
Wpływy z VAT wyniosły po wrześniu 67,8 proc. planu, czyli 89.601,589 mln zł - podało w poniedziałek...
PAP
06.11.2012
Deficyt budżetu państwa po wrześniu 2012 roku wyniósł 21.128,9 mln zł wobec 21.122,3 mln zł...
Godusławski Bartłomiej
06.11.2012
Podatki w hotelarstwie to pierwsza publikacja, która w sposób kompleksowy przedstawia podatkowe...
Jolanta Mazur
05.11.2012
Nie można odbierać prawa do odliczenia podatku naliczonego tylko z powodu niespełnienia warunków...
Michał Malinowski
05.11.2012
Ministerstwo Gospodarki zaproponowało wprowadzenie ryczałtowego rozliczania użytkowania pojazdu...
Katarzyna Bogucka
05.11.2012
Wydatki na zakup drobnych prezentów przekazywanych wybranym kontrahentom podczas organizowanych...
Jolanta Mazur
05.11.2012
Resort finansów zaprezentował nową odsłonę portalu Ministerstwa. Portal składa się z dwóch witryn...
Katarzyna Bogucka
05.11.2012
Innowacyjne, a przede wszystkim skuteczne narzędzia i rozwiązania z obszarów kluczowych dla...
Jolanta Mazur
05.11.2012
Ponieważ nie ma Pan zamiaru sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie jest...
Artur Kowalski
05.11.2012
Komisja Europejska wzywa kraje członkowskie do walki z zatorami płatniczymi. Zachęca je do...
Jolanta Mazur
05.11.2012
Klub PiS złoży w najbliższych dniach projekt sejmowej uchwały ws. negocjacji budżetu unijnego na...
Grodecki Tomasz
05.11.2012
Zmiany VAT dotyczące m.in. fakturowania, czy momentu powstania obowiązku podatkowego wejdą w życie...
Musiał Marcin
05.11.2012
Nazwa jest najprostszym, a zarazem najpotężniejszym, komunikatem, jaki wysyła firma. Decyduje o...
Joanna Polańska-Solarz
03.11.2012
Doradca podatkowy
Podatnikiem podatku od nieruchomości pozostaje osoba fizyczna będąca właścicielem budynku lub...
Tomasz Krywan
02.11.2012
Projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i...
Joanna Polańska-Solarz
02.11.2012
Doradca podatkowy
Wynagrodzenie za dyżury lekarskie pełnione przez lekarza zatrudnionego w szpitalu na podstawie...
Jolanta Mazur
02.11.2012
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych, stanowi...
Jolanta Mazur
02.11.2012
Wydanie składników majątku trwałego na rzecz udziałowca w ramach wynagrodzenia za umarzane udziały...
Jolanta Mazur
02.11.2012
Resort finansów nie widzi możliwości odstąpienia od wprowadzenia niższego limitu uprawniającego do...
Jolanta Mazur
02.11.2012
Nie ulega wątpliwości, że optymalizacja podatkowa jest następstwem różnorodności dopuszczalnych...
Jolanta Mazur
02.11.2012
Ulga inwestycyjna nie będzie przysługiwała w związku z wydatkami dotyczącymi terenów zieleni,...
Krzysztof Kamiński
02.11.2012