Naczelny Sąd Administracyjny orzekł we wtorek, że wydatki na obiady i kolacje z kontrahentami nie...
PAP
08.05.2013
Do opisywanej sytuacji nie mają zastosowania przepisy art. 89a i 89b u.p.t.u. dotyczące ulgi na złe...
Adam Bartosiewicz
08.05.2013
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli...
Jolanta Mazur
08.05.2013
Zwolnienie z VAT-u usługi udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentom w formie wyciągów, odpisów...
Alicja Plichta
08.05.2013
Ekonomiści nie wykluczają, że w środę Rada Polityki Pieniężnej wróci do obniżek stóp procentowych...
PAP
08.05.2013
Rząd Słowenii, który stara się zapobiec konieczności ubiegania się o pakiet pomocowy, poinformował,...
Fita-Czuchnowska Marta
07.05.2013
Od 1 stycznia 2013 r. na gruncie podatków dochodowych obowiązują nowe przepisy dotyczące...
Aleksandra Sacha
07.05.2013
Resort finansów przygotowuje nowe przepisy dotyczące rodzajów deklaracji, które mogą być składane...
Katarzyna Bogucka
07.05.2013
Zasądzając wynagrodzenie doradcy podatkowego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład jego pracy, a...
Joanna Polańska-Solarz
07.05.2013
Doradca podatkowy
Negocjacje między rządami państw UE a Parlamentem Europejskim w sprawie nowego wieloletniego...
Widzyk Anna
07.05.2013
Telefon czy laptop to standardowe narzędzia pracy wielu pracowników. Coraz częściej zestaw ten...
Jolanta Mazur
07.05.2013
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy ratyfikującej podpisaną w Warszawie 13 lutego 2013 r. Konwencję...
Jolanta Mazur
07.05.2013
Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt...
Jolanta Mazur
07.05.2013
Rachunek lokacyjny nie może być uznany za rachunek bankowy utrzymywany w związku z prowadzoną...
Michał Malinowski
07.05.2013
Komitet Standardów Rachunkowości już wkrótce przedstawi projekt nowego standardu Działalność...
Magdalena Stankiewicz
07.05.2013
W przypadku pomyłki na fakturze w kwocie brutto podatnik powinien wystawić fakturę korygującą,...
Mariusz Jabłoński
07.05.2013
Podatnik, który dokona transakcji tylko po to, by uniknąć zapłaty podatku, będzie musiał liczyć się...
Musiał Marcin
07.05.2013
W tym roku w budżecie może zabraknąć nawet 40 mld zł przewiduje w Gazecie Polskiej codziennie...
Stolarski Mieczysław
07.05.2013
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Barroso chce przełamać impas między europarlamentem a...
Widzyk Anna
07.05.2013
Zryczałtowany podatek od użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych może wynieść od 20...
Strzępka Krzysztof
06.05.2013
W środę wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra finansów dotyczące listy rajów podatkowych,...
PAP
06.05.2013
Celnicy na przejściach z obwodem kaliningradzkim ograniczają masowy przywóz rosyjskiego paliwa do...
PAP
06.05.2013
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowych przepisów, które mają zwalczać nadużycia...
Jędrzejewska Katarzyna
06.05.2013
Stanowisko, wedle którego wszelkich wydatków związanych z podniesieniem kapitału zakładowego spółki...
Michał Malinowski
06.05.2013
Podatnik (wierzyciel) nie może dokonać korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego...
Katarzyna Bogucka
06.05.2013
Polscy miliarderzy większość inwestycji kontrolują za pośrednictwem firm zarejestrowanych za...
Jolanta Mazur
06.05.2013
W dodatkowym punkcie informacyjnym, gdzie będzie prowadzona wyłącznie kalkulacja, będą zawierane...
Adam Bartosiewicz
06.05.2013
Choć spowolnienie gospodarcze w Polsce jest silniejsze niż zakładał rząd, to nowelizacja ustawy...
Białkowski Rafał
06.05.2013
Faktury korygujące sprzedaż pierwotnie zaliczoną do przychodów danego roku podatkowego w związku z...
Jolanta Mazur
06.05.2013
Do Sejmu wpłynął poselski projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, który...
Katarzyna Bogucka
06.05.2013